Erklæring til beskyttelse af personlige oplysninger
Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger (inklusive de californiske love vedrørende beskyttelse af privatlivets fred) Sony Creative Software Inc. ("SCS") Senest opdateret og gældende fra: 11. april 2007 Hos Sony Creative Software Inc. mener vi, at du som bruger af vores Tjenester, har ret til at kende vores Politik vedrørende de oplysninger, vi måtte indsamle, når du besøger eller bruger vores Tjenester. Denne Politik vedrørende personlige oplysninger ("Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger") er en juridisk bindende aftale, vi giver dig, og som blandt andet meddeler dig vores procedurer i forbindelse med informationsstyring, herunder de typer af oplysninger, der indsamles, hvordan disse oplysninger anvendes, gemmes og beskyttes, og i hvilket omfang du kan kontrollere vedligeholdelsen og delingen af dine oplysninger. Når vi bruger "SCS", "vores", "vi" eller "os", refererer det ikke kun til Sony Creative Software Inc., men også dennes Associerede selskaber (defineret herunder), agenter og leverandører, der styrer eller administrerer servicen eller udfører servicerelaterede aktiviteter på vores vegne. Alle termer med store bogstaver i denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger er enten defineret i denne Politiks vilkår og bestemmelser eller i afsnittet "Definitioner" herunder. 1. Generelt om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger regulerer vores brug og styring af dine Personlige oplysninger (defineret herunder) og andre oplysninger og gælder for Tjenesten, medmindre andet er angivet eller anført. Denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for anden software, websteder, tjenester, varer, andre materialer (materielle eller immaterielle) eller tredjeparter, heller ikke selvom de er mærket med Sony® eller har forbindelse til/fra en af vores Tjenester. Når du besøger et websted, der deler fælles brand med SCS og en eller flere tredjeparter eller Associerede selskaber (hver enkel en "Part i det fælles brand"), gælder der en anden politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for denne Parts brug af dine personlige oplysninger eller andre oplysninger. Se afsnittet "Websteder med fælles brand" herunder for at få flere oplysninger vedrørende disse typer websteder og tilbud. Du skal muligvis angive Personlige oplysninger eller andre oplysninger for at kunne anvende vores Tjenester, f.eks. for at blive registreret eller for at hente software eller modtage kampagne- eller marketingsoplysninger, der kan fås gennem vores Tjenester. Hvis du vælger ikke at angive disse Personlige oplysninger, vil du muligvis ikke være i stand til at udføre nogle af eller alle disse handlinger. Du skal være mindst 18 år for at acceptere denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for dit eget vedkommende og for at give Personlige oplysninger til os, medmindre der er givet tilladelse til andet af SCS. Hvis du er under 18 år, men mindst 13 år, skal en af dine forældre eller din værge acceptere denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger (og alle gældende vilkår for Tjeneste og Slutbrugerlicensaftale) og foretage transaktioner med SCS på dine vegne (du kan ikke foretage transaktioner med SCS direkte). 2. Accept af Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Du bekræfter at have læst, forstået og accepteret at være bundet af og overholde alle bestemmelser i denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, hvis du foretager eller forsøger at foretage enhver af nedenstående handlinger: (i) henter, installerer, kopierer eller på anden vis får adgang til eller bruger alle eller en del af vores Tjenester; (ii) opgiver oplysninger gennem eller til Tjenesten; (iii) vælger eller klikker på "Jeg accepterer" (eller andre tilsvarende, nogenlunde identiske eller lignende ord) eller (iv) fortsætter registrerings- eller installationsprocessen. Som en påmindelser bruger vi termerne "brug" og "bruge" for hver gang du henter, installerer, kopierer, sender, får adgang til, starter eller anvender muligheder, features eller funktioner i vores Tjeneste, eller hvis du forsøger at foretage dig nogen af disse ting. Hvis du ikke kan acceptere bestemmelserne i denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, skal du klikke på ikonet eller knappen med "Jeg accepterer ikke" eller "Annuller" (eller andre tilsvarende, nogenlunde identiske eller lignende ord) og ikke foretage eller forsøge at foretage nogen af ovenstående handlinger i punkt (i) til (iv). 3. Bemærkning til indbyggere i Californien - californiske love vedrørende beskyttelse af privatlivets fred. En indbygger i Californien, der har opgivet personlige oplysninger til et firma, som han/hun har etableret et forretningsmæssigt forhold til med personligt, privat eller familiebrug for øje (en "californisk kunde") er berettiget til at anmode om oplysninger om, hvorvidt firmaet har videregivet hans/hendes personlige oplysninger til en tredjepart, hvor denne tredjepart har til hensigt at anvende oplysningerne til direkte markedsføring. Hvis firmaet således har videregivet personlige oplysninger, skal firmaet som hovedregel ved modtagelsen af en anmodning fra en californisk kunder opgive en liste over alle tredjeparter, til hvem de personlige oplysninger er blevet videregivet i det foregående kalenderår, samt en liste over de kategorier af personlige oplysninger, der blev videregivet. Et firma er dog i henhold til loven ikke pålagt at opgive ovennævnte lister, hvis firmaet vedligeholder og vedtager og fremlægger til offentlig brug (i sin politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger) en politik om ikke at videregive personlige oplysninger til tredjeparter, der har til hensigt at bruge disse til direkte markedsføring, medmindre kunderne bekræfter og accepterer, at oplysningerne videregives (dvs. kunden tiltræder dette). Firmaet kan i stedet i henhold til loven meddele kunden om hans eller hendes ret til at forhindre videregivelse af personlige oplysninger og yde en gratis måde at udøve denne ret. Vi deler ikke dine Personlige oplysninger med tredjeparter, der har til hensigt at bruge dem til direkte markedsføring, medmindre du har givet dit samtykke. Kunder fra Californien kan anmode om oplysninger om vores Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger ved at følge email-vejledningen på www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. Bemærk, at vi er pålagt at besvare én anmodning per californisk kunde om året, og vi er ikke pålagt at besvare anmodninger, der gives på anden måde end gennem ovenstående email-procedure. Hvis du er registreret nogen af vores Tjenester, vil du i vejledningen blive bedt om at angive, hvilke Tjenester du er registreret. Det vil hjælpe os med at besvare din anmodning hurtigere og mere effektivt. 4. Særlig meddelelse til forældre vedrørende børn under 13. SCS anerkender, at personligt identificerbare oplysninger om børn under 13 år er følsomme og forpligter os til at overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende indsamling, lagring og brug af Personlige oplysninger vedrørende børn under 13 år, herunder Children's Online Privacy Protection Act (lov om beskyttelse af børns personlige oplysninger på internettet). Vi målretter ikke og har ikke til hensigt at indsamle eller tillade indsamling, lagring eller brug af Personlige oplysninger eller andre oplysninger fra personer under 13 år. Vi vil ikke bevidst indsamle, vedligeholde, lagre, bruge eller videregive sådanne oplysninger. Hvis du er under 13 år gammel, bør du ikke bruge vores Tjenester eller angive eller på anden måde opgive Personlige oplysninger eller andre oplysninger om dig selv gennem vores Tjenester. Hvis du er forælder eller værge og ved eller har opdaget, at dit barn under 13 har indsendt sine Personlige oplysninger eller andre oplysninger uden din tilladelse, dit samtykke eller autorisation, vil vi, når vi har fået bekræftet, at du er barnets forælder eller værge, fjerne oplysningerne fra vores database, når du anmoder om det. Hvis du ønsker at få fjernet dit barns Personlige oplysninger og andre oplysninger, skal du følge email-vejledningen på: www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=12 og sørge for at bruge det samme brugernavn, email-adresse og adgangskode, som dit barn brugte. Hvis du ikke kender disse eller ikke er sikker på dem, bedes du kontakte vores administrator for beskyttelse af personlige oplysninger ved hjælp af email-vejledningen på: www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. 5. Personlige oplysninger, du angiver. Generelt. Bemærk, at du er ansvarlig for, at de Personlige oplysninger eller andre oplysninger, du angiver til os, er aktuelle, nøjagtige og fuldstændige. Hvis du angiver dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger til os, kan du registrere Software eller andre produkter, foretage indkøb fra vores onlinebutikker, deltage i test af betaversioner, konkurrencer, kampagner, introduktionspriser, chatrum og BBS'er, modtage emails, gennemføre en registrering, abonnere på nyhedsbreve eller maillister og købe produkter, indhold og tjenester ved hjælp af vores Tjenester. Vi vil muligvis sammensætte Personlige oplysninger eller andre oplysninger, du opgiver til os, med andre oplysninger, vi indsamler fra dig eller fra tredjeparter, så vi mere effektivt kan tilpasse vores Tjenester og Tilbud til dig og vores andre brugere. På anmodning vil vi derudover foretage en rimelig indsats for at give dig mulighed for at opdatere eller rette personligt identificerbare oplysninger, i det omfang at dataene ikke er et problem i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhedsmæssige spørgsmål. Vi forbeholder os dog ret til, medmindre andet er påkrævet i henhold til loven, at opkræve et rimeligt gebyr, hvis du ønsker at se de Personlige oplysninger, som vi har om dig. Kreditkortoplysninger. Du skal angive dine kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger, hvis du ønsker varer, indhold, produkter, medlemskab eller tjenester, der kræver betaling. Vi bekræfter gyldigheden af disse oplysninger og bruger dem kun i forbindelse med betaling med kreditkort eller anden form for betaling. Vi deler kun disse oplysninger med tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at godtgøre og behandle dine betalinger. De kreditkortoplysninger, som du indsender under registreringsprocessen, behandles på sikre, krypterede forbindelser. Ingen internettransmissioner eller trådløse transmissioner er dog 100 % sikre, og vi kan ikke garantere, at der aldrig kan forekomme uautoriseret adgang. Kampagneoplysninger. Du kan ind i mellem blive bedt om at angive dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger, inklusive, men ikke begrænset til, de gange, hvor du deltager i en kampagne, en konkurrence, lotterier eller svarer tilbage på et tilbud (hver enkelt kaldet en "Kampagne"). De Personlige oplysninger, der kan blive anmodet om, inkluderer kontaktoplysninger (såsom navn, email-adresse og forsendelsesadresse) og demografiske oplysninger (såsom postnummer og alder). Du vil muligvis ikke kunne deltage i en Kampagne, der omfatter en tredjepart eller sponsoreres i samarbejde med en tredjepart, uden at have givet os tilladelse til at dele dine Personlige oplysninger med denne fælles sponsor for begivenheden eller med præmieudlodderen, reklamebureauet eller administratoren, hvilket har til formål at administrere begivenheden eller tilbuddet. Deltagelse i kampagner er fuldstændig frivilligt, og du kan altid selv vælge, om du vil deltage. Undersøgelser. Vi kan med mellemrum bede dig om at deltage i undersøgelser, der kan hjælpe os til at forbedre vores Tjenester eller give os en bedre forståelse af vores onlinebesøgende, vores brugere, registrerede brugere og abonnenter. Hvis du vælger at deltage, betragtes de Personlige oplysninger eller andre oplysninger, du angiver til os, som frivilligt angivet, og det formodes, at du har forstået og ved, at du i henhold til vores Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger dermed giver os din tilladelse, og at vi forbeholder os ret til, at indsamle, gemme, behandle og/eller bruge disse Personlige oplysninger (og andre oplysninger) til intern brug. Vi kan også bruge disse oplysninger til andre formål og/eller dele dem med andre, som vi oplyser dig om, når vi beder dig om at deltage i undersøgelsen. Kundesupport Denne. Tjeneste kan tilbyde support og teknisk assistance via telefon eller email. Når du kommunikerer med kundesupport, sker det på følgende vilkår: (i) for at kunne yde dig den assistance, du har brug for, er det muligt, at en operatør eller supervisor vil få vist, bruge og ændre dine Personlige oplysninger (eller andre oplysninger, du måtte angive i forbindelse med support og assistance), og (ii) kundesupporten vil muligvis svare tilbage via email eller telefon. 6. Personlige oplysninger, vi indsamler. Systemoplysninger. SCS indsamler oplysninger om dine computere, systemer og/eller netværksadresser og meddelelser, som bruges til systemadministration, journalregistrering, planlægning af kapacitet, volumen og andre driftsmæssige hensyn og foretager annoncering og royalty-rapportering efter behov som led i det almindelige forretningsmæssige arbejde. Når du bruger vores Tjenester, registrerer SCS' servere disse oplysninger, som kan gemmes sammen med din registrering, bestilling eller andre oplysninger, du giver til os. På den måde kan vi finde ud, hvilke andre websteder der henviser til SCS. Oplysninger om dine besøg. Vi indsamler og vedligeholder personlige oplysninger og andre oplysninger om brugere af vores tjenester, brugere af enheder, som har adgang til eller bruger vores Tjenester, alle, som sender oplysninger eller meddelelser til os, og modtagere af vores meddelelser. Vi kan indsamle mange af disse oplysninger direkte ved at spørge (f.eks. hobbyer, interesser, indkøbsvaner, musiksmag, vanskeligheder ved brug af en bestemt funktion). Derudover bruger vi også vores teknologi til at indsamle oplysninger på en måde, som ikke giver mulighed for personlig identifikation, det kan være aktiviteter som besøgendes og brugeres gennemsyn eller anvendelse, det domæne, hvorfra en bruger får adgang til eller klikker sig frem til en tjeneste, sidevisninger, overførsler, streaming o.l. Vi bruger oplysninger fra vores besøgende til at forbedre og tilpasse vores Tjenester samt den annoncering og de reklamekampagner, vi foretager, for at prøve på at skabe en bedre oplevelse. Vi indsamler oplysninger (i den betydning, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner) for at analysere tendenser og statistik, så dine onlineoplevelser samt vores Tjenester og kundesupport kan forbedres. Hvis du besøger eller bruger Tjenesterne eller har ladet dig registrere hos os eller givet os dine personlige oplysninger, er det sandsynligt, at cookies (hvordan vi anvender "cookies" er beskrevet i afsnittet "Cookies") giver os mulighed for at identificere og forbinde dig med din registrering, din gældende Konto, dit brugernavn eller id samt dine oplysninger og præferencer. Cookies Når du besøger vores Tjenester, benytter vi en teknologi, som almindeligvis betegnes som en "cookie", som gemmer små datamængder på din computer. Selvom en egentlig "cookie"-teknologi i øjeblikket er den mest almindelige, kan vi bruge en lang række forskellige teknologiske værktøjer, metoder og mekanismer (f.eks. XML-teknologi, clickstream-data osv.), som hjælper os med at forbedre og forstærke de Tjenester, vi leverer. Vi anvender ordet "cookie" som en betegnelse for et hvilket som helst af disse værktøjer, metoder og mekanismer, uanset om de er tilgængelige i øjeblikket og i brug, under udvikling eller opdages i fremtiden eller på anden vis. Vi bruger cookies på en række forskellige måder. Vi bruger for eksempel cookies til at gemme dit bruger-id, kontonummer eller andre oplysninger (så du ikke behøver at indtaste disse oplysninger igen, hver gang du besøger eller bruger vores Tjenester) og til at hjælpe os med at holde styr på dine efterfølgende besøg på vores Tjenester og i nogle tilfælde med henblik på vores annoncørers eller partneres websteder eller websted, som deler fælles brand. På den måde kan vi finde ud af, hvilke tjenester, kampagner, features, indhold og funktioner brugerne bedst kan lide. Generelt kan browsere eller softwareværktøjer, som indkøbes separat, give mulig for at slette cookies fra din harddisk eller blokere eller begrænse en lang række forskellige cookies. Hvis cookies imidlertid slettes eller blokeres i forbindelse med vores Tjenester, kan det reducere eller begrænse din mulighed for at bruge alle features og funktioner i vores tjeneste. Vi kan også bruge teknologi, som kan registrere tilstedeværelsen eller fraværet af en hvilken som helst softwareversion eller softwareopdatering, som er installeret på din computer, og som kan spore og overvåge indhold, du overfører, streamer, bruger eller på anden vis har adgang til. Disse aktiviteter kan forekomme regelmæssigt eller efter behov, uden at du får særskilt meddelelse herom. Vi kan også bruge cookies til at identificere din computer, hver gang SCS automatisk opdaterer eller forsøger at opdatere din software. Ved hjælp af cookies kan vi sende og sørge for automatisk installation af opdateringer, ændringer og endda en fuld geninstallation af software på din computer for på den måde at håndtere sikkerhed, styring af digitale rettigheder, problemer i forbindelse med samkørsel eller ydelse eller for at udvide antallet af de features og funktioner, som er tilgængelige via vores Tjenester. Computer-id. Nogle SCS-programmer opretter et værdi til computeridentifikation ("ID") under installationsprocessen. Dette er et tal, som bruges til at identificere din computer, hvilket udelukkende sker af licensmæssige årsager. Det indeholder ingen oplysninger om dig, din computer eller nogen filer eller andre data på dit system. Computer-id-værdien er en effektiv måde at bekæmpe piratudgaver af software på. 7. Brug af dine personlige oplysninger. Henvendelse til dig. Uden at du særskilt giver samtykke hertil kan vi rette henvendelse til dig angående et hvilket som helst af følgende forhold: (i) dine tjenesterelaterede konti, (ii) dine transaktioner, (iii) din brug af en hvilken som helst af vores Tjenester, (iv) software eller opdateringer, (v) for at give dig tjenestemeddelelser og (vi) i forbindelse med formål vedrørende kundesupport (herunder svar på spørgsmål eller anmodninger, du har sendt til os). Medmindre du angiver andet, kan vi også rette henvendelse til dig om dine produkter, tjenester, kampagner eller andre aktiviteter, som vi tror, kan have din interesse. Vi stiller afkrydsningsfelter til rådighed for dig (nogle kan vi vælge at indstille til ‘valgt til’ som standard), som du kan markere eller fjerne markeringen fra, hvormed du kan angive dine præferencer, med hensyn til hvordan og af hvilke årsager vi kan rette henvendelse til dig. Gennemse disse indstillinger omhyggeligt, da de generelt vil være indstillet til "valgt til", hvormed du indvilliger i at modtage oplysninger fra os, medmindre du fjerner markeringen eller fravælger felter for at vælge fra. Du vil muligvis også på anden vis kunne angive, hvorvidt du ønsker at modtage oplysninger om et bestemt valg ved hjælp af en anden metode (f.eks. en anmodning pr. email), eller foretage ændringer i dine profils præferencer. Hvis du er eller bliver modtager af vores reklamemeddeleser, har du måder, hvorpå du kan fravælge at modtage yderligere reklamemeddelelser fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage flere reklamemeddelelser fra os, kan du kontakts SCS' listevedligholdelse (https://www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=11) og anmode om at blive fjernet fra alle fremtidige reklamemeddelelser. Herudover vil du i hver enkel reklamemeddelelse, som du modtager fra os, få lejlighed til at "Framelde"" eller "fravælge" modtagelse af fremtidige meddelelser af den pågældende type. Bemærk imidlertid, at hvis du vælger den anden mekanisme, betyder det ikke, at du har frameldt dig en hvilken som helst anden kategori af meddelelser med hensyn til vores Tjenester, medmindre du også specifikt framelder eller fravælger at modtage disse meddelelser. Du kan naturligvis altid rette henvendelse til personalet i kundesupporten til en bestemt tjeneste, hvor de glæde vil yde dig assistance. 8. Deling af dine personlige oplysninger. Generelt. Af hensyn til marketingformål deler vi deler muligvis dine personlige oplysninger eller eventuelle andre oplysninger, vi har, med: (a) et hvilken som helst direkte eller indirekte moderselskab, datterselskab og/eller associerede selskaber og med et hvilket som helst selskab, hvor navnet "Sony" indgår som del af dets varemærke eller handelsnavn (samlet betegnet vores "tilknyttede selskaber"); og (b) med tredjepart, hvis du har ‘valgt til’ eller du på anden vis har givet dit samtykke til deling med en sådan tredjepart med henblik på marketing. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger, som vi har: (i) fordi det er lovbefalet eller skyldes bestemmelser, behandling hos offentlige myndigheder eller juridiske processer eller en retskendelse; (ii) fordi det kræves som svar på et spørgsmål, en anmodning eller en klage, du er kommet med; (iii) til personer eller selskaber, som vi engagerer til at udføre eller levere kundesupport, teknisk support eller anden support til driften af vores Tjenester, vores virksomheder, drift og andre aktiviteter; sådanne personer og selskaber må imidlertid ikke bruge sådanne oplysninger til noget andet formål, medmindre du giver dit samtykke hertil; eller (iv) for at beskytte din sikkerhed eller ejendom, vores brugere, eventuel tredjepart, offentligheden, vores leverandører, underleverandører, licenshavere eller os og vores tilknyttede selskaber. Vi kan også dele indsamlede oplysninger (men ikke personlige oplysninger) vedrørende vores besøgende og brugere med annoncører, forretningspartnere, sponsorer og andre tredjeparter. Vi kan også dele oplysninger, som ikke kan identificere en enkeltperson, vedrørende din brug og besøg på vores Tjenester med tredjeparts tilknyttede marketingvirksomheder (f.eks. virksomheder, som hoster annoncer og link til deres klienters websteder) med henblik på at måle effektiviteten af marketingkampagner. Disse marketingvirksomheder, der er tilknyttet tredjepart, vil registrere de sider, du søger, og også i dette tilfælde vil de oplysninger, som indsamles af disse tilknyttede marketingvirksomheder, ikke kunne bruges til at identificere enkeltpersoner. Websteder, som deler fælles brand. Når du besøger eller bruger en del af Tjenesten, som deler et fælles brand, eller som er del af en samlet eller fælles marketingkampagne, hvori SCS og en eller flere tredjeparter indgår (hver især som "en part, som deler fælles brand"), angiver du og giver dit samtykke til at angive og sende de personlige oplysninger, som indsamles, angives og indhentes, til SCS og til hver enkelt af de involverede parter, som deler fælles brand, uden forudgående meddelelse herom eller yderligere udtrykkeligt samtykke. Dette skyldes opbygningen af det fælles tilbud mellem os og parten, som deler fælles brand. Husk på, at vi ikke kontrollerer, hvordan en part, som deler fælles brand, bruger eller behandler oplysninger, som du angiver til dem, og du skal tjekke hver enkelts politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for at finde ud af, hvordan de bruger og behandler dine oplysninger. Det betyder, at de personlige oplysninger og andre oplysninger, som du angiver, eller som vi får fat i på denne måde, kan være indsamlet, gemt og anvendt af os og hver enkelt part, som deler fælles brand, og som er involveret, og medmindre der er en særskilt eller yderligere politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, hvad angår deling af fælles brand, som er placeret på eller linket til direkte fra webstedet, som deler fælles brand, vil dine personlige oplysninger blive indsamlet, gemt og anvendt af os i overensstemmelse med de individuelle politikker vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Parter, som deler fælles brand, kan rette henvendelse til dig med kommercielle eller reklamemæssige meddelelser, hvilket kan være angivet i den politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som er placeret på webstedet, som deler fælles brand, eller den politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder særskilt for parten, som deler fælles brand, alt efter hvad der gælder i det enkelte tilfælde. Gennemgå omhyggeligt alle de politikker vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder, fordi du skal kommunikere direkte med os og hver enkelt part, som deler fælles brand, alt efter hvad der gælder i det enkelte tilfælde, hvis du beslutter dig for, at du ikke længere ønsker at modtage meddelelser, eller hvis du ønsker at rette, ændre eller tilbagekalde eventuelle oplysninger, som du giver. Tredjeparts brug af oplysninger. Når som helst en anden part (uanset om det er et tilknyttet selskab eller på anden vis) indhenter eller på anden vis får dine Personlige oplysninger (eller andre oplysninger) i henhold til denne Politik vedrørende personlige oplysninger, kan disse tredjeparter (herunder tilknyttede selskaber) bruge og behandle dine personlige oplysninger i henhold til deres respektive politikker vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke over for en tredjepart eller et tilknyttet selskab angående deres registrering af dine Personlige oplysninger, men for at gøre dette skal du rette direkte henvendelse til den pågældende tredjepart. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for disse tredjeparter (herunder tilknyttede selskaber), deres politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller deres brug eller behandling af dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger. Vi kommer ikke med nogen tilkendegivelser om, hvordan en eventuel tredjepart (herunder tilknyttede selskaber) bruger, håndterer, gemmer, behandler eller vedligeholder dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger, og du skal derfor omhyggeligt gennemgå alle sådanne tredjeparters (herunder tilknyttede selskabers) politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du framelder at modtage meddelelser fra en hvilken som helst tredjepart (herunder tilknyttet selskab), frameldes du ikke automatisk modtagelse af meddelelser, som du tidligere har givet dit samtykke til at modtage fra os. Hvis du ligeledes framelder meddelelser, som du har givet dit samtykke til at modtage os, frameldes du ikke automatisk modtagelse af meddelelser fra en tredjepart (herunder et tilknyttet selskab). Vi kommer ikke med nogen tilkendegivelser om, hvordan en eventuel tredjepart bruger, håndterer, bearbejder, gemmer, behandler eller vedligeholder dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger. Tilknyttet selskabs brug af oplysninger. Hvis vi giver et tilknyttet selskab adgang til dine Personlige oplysninger (eller andre oplysninger) i henhold til enten denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. i henhold til afsnittet "Deling af dine personlige oplysninger - Generelt"), et tilvalg, eller efter at have fået dit samtykke på anden vis end via denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, modtager du meddelelse om, at du har delt dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger samt navnet på det tilknyttede selskab, vi har foretaget denne deling med, så du får mulighed for at gennemgå det tilknyttede selskabs politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi imidlertid angiver navnet på det tilknyttede selskab i tilvalgsmuligheden eller i samtykkeanmodningen, får du ikke yderligere meddelelse om dette fra os. Bemærk, at med hensyn til denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, vil et tilknyttet selskab, som også er en part, som deler fælles brand, blive behandlet som en part, der deler fælles brand, i alle forhold, hvor det er relevant. Fusioner, erhvervelser eller overdragelser. Ved at bruge en af vores Tjenester betragtes det, som at du har givet dit samtykke til overførslen, videregivelsen og brugen af eventuelle personlige oplysninger eller andre oplysninger om dig, som vi har indhentet, og som er reguleret af denne Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, til en eventuel ejer, operatør eller arving til aktiverne i vores Tjenester, herunder en eventuel overdragelse, salg eller licensering af hele eller dele af vores rettigheder og til en eller flere af vores Tjenester. Din fortsatte brug af en eller hver enkelt af en sådan tjeneste på eller efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan afståelse, overdragelse, salg eller licens vil blive betragtet som dit samtykke og din accept af at være bundet af alle betingelser og vilkår og politikken vedrørende beskyttelse af den efterfølgende ejer, operatør eller arving. 9. Rapporteringsoplysninger. Vi er pålagt at udarbejde rapporter, uden at medtage nogen personlige oplysninger, til vores licenshavere og ejere om indhold, som er tilgængeligt i forbindelse med Tjenesten, vedrørende blandt andet overførsler, brændinger, visninger og lytning til indhold og andre oplysninger, som er relateret til brugeraktivitet, for at sikre, at vi betaler den rigtige royalty til vores licenshavere og ejere af ophavsretten til indholdet. 10. Meddelelser til venner. Med nogle af vores Tjenester kan du sende oplysninger til andre. Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for eventuelle gebyrer, som pålægges dig eller nogen anden person, der har adgang til dit brugernavn eller dine adgangskoder, din konto eller din email-adresse. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge dine meddelelser, såsom meddelelser til, fra, inden for eller direkte relateret til vores Tjenester, for at sikre, at vores politikker vedrørende brug samt vores vilkår og betingelser overholdes og ikke krænkes (f.eks. ingen obskønitet, ærekrænkelse eller skældsord, intet indhold, som måtte krænke rettigheder), og vi har ret til at blokere, fjerne og/eller rapportere sådanne meddelelser og aktiviteter i de relevante tilfælde. Vi kan have optegnelser over brugernes meddelelser og blandt andet, hvilket email-adresser der benyttes. 11. Sikkerhed. I henhold til og i overensstemmelse med vores Vilkår for tjeneste træffer vi rimelige kommercielle forholdsregler for at opretholde sikkerheden og fortroligheden af dine Personlige oplysninger (og andre oplysninger) og forhindrer uautoriseret adgang. Hvis du for eksempel bruger dit kreditkort på tjenesten anvender vi SSL (Secure Socket Layer)-kryptering til vores behandling af kreditkort. Selvom vi træffer disse forholdsregler for at opretholde sikkerheden af dine fortrolige oplysninger (og andre oplysninger), kan vi ikke og garanterer ikke, at der aldrig vil kunne forekomme uautoriseret adgang eller at eventuelle meddelelser over internettet, telefonen, trådløst eller på anden vis vil ske uden afbrydelse, fri for fejl eller ikke opfanges af andre på en upassende måde og uden autorisation. 12. Link til andre websteder SCS kan med jævne mellemrum tilbyde links til andre websteder fra vores Tjenester. Andre websteder kan også henvise, annoncere for eller linke til vores Tjenester. Vi støtter eller sponsorerer dog ikke andre websteder og er ikke ansvarlige for politikker vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller indholdet på sådanne websteder. Vi fraskriver os direkte ansvaret for udtalelser eller påstande på sådanne websteder og afviser ethvert ansvar, som er forbundet med din brug af, eller indholdet på, sådanne websteder. Du kan lande på en af disse websteder ved at klikke på en bannerannonce, som del af et fælles branding-initiativ eller ved blot at vælge et link på en SCS-webside. Disse websteder kan udstede deres egne cookies eller indsamle personlige oplysninger, så udvis forsigtighed, når du besøger et eksternt websted. Du skal også være klar over, at vi nogle gange tillader, at tredjepart kan tilbyde abonnements- og registreringsbaserede tjenester på vores websted. SCS er ikke ansvarlige for handlingerne eller politikkerne, som hidrører fra sådanne tredjeparter, hvad angår personlige oplysninger eller andre oplysninger, som du kan give til dem, og du skal omhyggeligt læse og forstå den gældende politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, hver gang du videregiver personlige oplysninger til andre. 13. Samtykke til behandling af personlige oplysninger i USA. Ved at videregive eventuelle personlige oplysninger eller andre oplysninger vil alle besøgende, brugere og modtagere af tjenesten, eventuelle meddelelser, features, funktioner, reklamekampagner eller varer og tjenesteydelser fra eller gennem denne tjeneste, herunder uden begrænsning besøgende og brugere i medlemsstaterne i EU (hvis besøg og/eller brug af nogen af vores Tjenester er tilladt) fuldt ud forstå og utvetydigt give samtykke til indsamling, vedligeholdelse, brug og behandling af sådanne oplysninger i USA og/eller i territorier eller lande uden for USA og forstå og bekræfte deres samtykke, uanset om nogle offentlige myndigheder kan betragte sikkerhedsniveauet af sådanne data i USA som ikke værende i overensstemmelse med hvad, der kræves i EU eller i nogen anden jurisdiktion. 14. Sletning og ændring af dine Personlige oplysninger. For alle Tjenester gælder det, at ændringer, rettelser og/eller sletning af dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger skal gives direkte til Tjenesten, til hvilken sådanne personlige oplysninger eller andre oplysninger relaterer eller er viderebragt til. Herudover har du generelt mulighed for at foretage ændringer, tilføjelser og/eller sletning af dine Personlige oplysninger under "My Account" (min konto) eller i profilområdet på den pågældende tjenester, herunder ændringer af eventuelt samtykke og indstillinger, du har valgt tidligere. Hvis du har problemer med at foretage ændringer, kan du sende en email til kundesupport via afsnittet "Support" på din Tjeneste. Hvis du vil ændre eventuelle personlige eller andre oplysninger, som du har videregivet til en tredjepart (herunder tredjepart, som deler fælles brand), skal du give direkte meddelelse til tredjeparten, sådan som det er beskrevet i denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, fordi det er deres, og ikke os eller vores politikker, som regulerer deres brug af dine oplysninger, herunder dine Personlige oplysninger. Vi vil ikke udveksle eller videregive sådanne ændringer, rettelser og/eller sletning til nogen anden part, herunder vores associerede selskaber. Hvis dine Personlige oplysninger ændres via kundesupporten, "My Account" (min konto) eller profilafsnittet, vil det kun påvirke de Personlige oplysninger i forbindelse med den pågældende tjeneste, og hvis du har videregivet Personlige oplysninger til mere end én tjeneste, skal du kontakte hver enkelt tjeneste særskilt for at ændre dine Personlige oplysninger hos hver af disse. Vi minder dig også om, at hvis du vil indhente oplysninger om, hvordan en eventuel tredjepart behandler eller bruger dine oplysninger, eller hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde nogen af dine oplysninger, som er videregivet til en tredjepart, herunder en part, som deler fælles brand, skal du give meddelelse til hver enkelt af disse parter direkte. I det omfang dine oplysninger ikke længere kræves af lovgivning, bestemmelser, vores interne kontrolenhed, arkivering, marketing eller journaloptegnelser eller andre politikker eller fremgangsmåder, vil vi på din anmodning bruge en ud fra en kommerciel synsvinkel rimelig indsats på at fjerne adgang til disse fra vores aktive database. Vi har imidlertid ret til at bevare sikkerhedskopieringer, arkiver, kontroljournaler og sletteposter for at overholde lovgivning, bestemmelser eller for at være i overensstemmelse med vores egen interne politik og krav, og det gælder også, selvom dine Personlige oplysninger ikke længere er tilgængelige i nogen af vores aktive databaser. Nogle personlige oplysninger (f.eks. alder, fødselsdato) slettes eller ændres muligvis ikke, og vi kan kræve, at du (eller en forælder eller værge) skal kontakte os med hensyn til dokumentation for, at der er opstået en fejl under indtastning af sådanne oplysninger, for at behandle en sådan ændring. 15. Ændringer i vores Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Vi forbeholder os ret til når som helst og fra tid til anden at ændre denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Derfor anbefaler vi og tilskynder dig til at hyppigt at kontrollere igen, så du kan være sikker på, at du har gennemset de mest aktuelle bestemmelser i politikken vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og forblive bevidst om disse bestemmelser i den aktuelle version af den Politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for dig. Hvis der sker en væsentlige ændrer af politikken vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, ændringer vi linket til politikken vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger på alle tjenester, som påvirkes af dette, så det i stedet hedder "Privacy Policy Updated XX/XX/XXXX" (politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger opdateret den XX/XX/XXXX). Det vil være gældende i mindst 30 dage. Alle ændringer i politikken vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, når de offentliggøres, og din fortsatte brug af et Sony Creative Software-websted eller en Sony Creative Software-tjeneste udgør en accept af, at du er bundet af disse ændringer. 16. Definitioner. "Konto" henviser til en hvilken som helst konto, du har registreret til tjenesten. "Tilbud" angiver alle tilbud, handlinger, aktiviteter og reklamekampagner, som er knyttet til eller tilgængelig via webstedet og softwaren. "Personlige oplysninger" angiver oplysninger, som kan identificere en enkeltperson, herunder, uden begrænsning, email-adresse, navn, post og/eller faktureringsadresse, telefonnummer, kreditkortnummer, udløbsdato og andre oplysninger til sikkerhed og identifikation. "Tjeneste" eller "Tjenester" angiver (i) webstedet, (ii) softwaren, (iii) tilbuddene (iv) og alle opdateringer til webstedet, software og tilbud, både samlet og hver for sig. "Websted" angiver webstederne www.sonycreativesoftware.com www.acidplanet.com , og et hvilket som helst andet websted, som hostes af SCS, på hvilken denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger er publiceret, herunder de websteder, hvor denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger hostes, og som deler fælles brand med SCS og en tredjepart eller et tilknyttet selskab. "Software" angiver ethvert proprietært softwareprogram, applikationer og opdatering, som leveres eller gøres tilgængelige af os til brug i forbindelse med en eller flere af vores Tjenester. I det tilfælde, hvor software overføres til og/eller installeres på harddisken på din pc og/eller din trådløse eller mobile enhed, accepterer du, at opdateringer og sikkerhedskomponenter, som tillader, at digitale filer beskyttes, streaming, adgang og/eller brug, kun sker med tilladelse i henhold til vores Vilkår for tjenesten (herunder en eventuel slutbrugerlicensaftale) og ud fra de regler for anvendelse, som vi har fastlagt, en eventuel licenshaver eller indehavere af ophavsretten til indholdet, kan denne software efterfølgende automatisk installeres, geninstalleres og opdateres på din computer eller din registrerede eller mobile enhed og uden yderligere særskilt meddelelse herom. 17. Spørgsmål. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller et aspekt ved vores indsamling, behandling, lagring eller brug af dine Personlige oplysninger eller andre oplysninger, skal du skrive eller sende en email til os (hvis du bruger email, skal du, hvis du er registreret på nogle af vores Tjenester, i din email angive, hvilke tjenester du er registreret hos): Sony Creative Software Inc. 8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562 Du kan også kontakte os ved følge email-anvisningerne: https://www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo © 2007 Sony Creative Software Inc. Med forbehold af alle rettigheder.