Tietosuojalausunto
Tietosuojatiedot (mukaan lukien Kalifornian asukkaita koskevat tietosuojaoikeudet) Sony Creative Software Inc. ("SCS") Päivitetty ja voimassa alkaen: 11.4.2007 Sony Creative Software Inc:n periaatteena on, että palvelujemme käyttäjillä on oikeus tietää, kuinka käsittelemme tietoja, joita palvelujen käytön yhteydessä kerätään. Nämä tietosuojatiedot ovat laillisesti sitova sopimus käyttäjän ja Sonyn välillä. Tietosuojatiedot sisältävät mm. tietoja tiedonhallintakäytännöistämme, mukaan lukien tiedot siitä, mitä tietoja kerätään, kuinka näitä tietoja käytetään, säilytetään ja vartioidaan, sekä missä määrin käyttäjä voi vaikuttaa häntä koskevien tietojen ylläpitoon ja luovuttamiseen. Ilmaukset "SCS" ja "me" eivät viittaa ainoastaan Sony Creative Software Inc. -yhtiöön, vaan myös sen sisar- ja tytäryhtiöihin (määritelmä jäljempänä), edustajiin ja alihankkijoihin, jotka ylläpitävät tai hallinnoivat mitä tahansa palveluistamme tai suorittavat puolestamme palveluihin liittyviä tehtäviä. Kaikki näissä tietosuojatiedoissa käytetyt keskeiset termit on määritelty joko tietosuojatiedoissa tai niiden lopussa olevassa määritelmäosassa. 1 Yleisiä tietoja tietosuojasta Käytämme ja hallitsemme henkilökohtaisia tietojasi (määritelmä jäljempänä) ja muita tietoja näiden tietosuojatietojen mukaisesti. Tietosuojatietoja sovelletaan palveluun, jollei muuta mainita. Näitä tietosuojatietoja ei sovelleta mihinkään muuhun ohjelmaan, WWW-sivustoon, palveluun, tuotteeseen tai muuhun (aineelliseen tai aineettomaan) kolmannen osapuolen tuottamaan materiaaliin, vaikka se olisi varustettu Sony® tuotemerkillä tai linkitetty johonkin palveluistamme. Kun käyt sivustossa, jossa ovat osallisina SCS ja vähintään yksi kolmas osapuoli tai sisar- tai tytäryhtiö (yhteismainontaosapuolet), yhteismainontaosapuolet saattavat käsitellä henkilökohtaisia tietojasi tai muita tietoja eri tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Lisätietoja tällaisista sivustoista ja niiden tarjoamista valikoimista on jäljempänä kohdassa Yhteismainontasivustot. Joidenkin palveluidemme käyttäminen, kuten ohjelmiston rekisteröiminen tai lataaminen tai palvelujen kautta saatavina olevien markkinointiviestien vastaanottaminen, saattaa edellyttää henkilötietojen tai muiden tietojen antamista. Jos et halua antaa henkilötietojasi, et ehkä voi käyttää joitakin näistä ominaisuuksista. Vain vähintään 18 vuoden ikäinen käyttäjä voi hyväksyä nämä tietosuojaperiaatteet omasta puolestaan ja luovuttaa henkilötietojaan käyttöömme, jollei SCS erikseen salli sitä. Jos olet alle 18 mutta vähintään 13 vuotta vanha, vanhempasi tai laillisen holhoojasi on hyväksyttävä nämä tietosuojatiedot (ja kaikki sovellettavat palveluehdot ja käyttäjän käyttöoikeussopimukset) ja huolehdittava puolestasi kaikista SCS:n kanssa suoritettavista toimista. (Et voi toimia itse suoraan SCS:n kanssa.) 2 Tietosuojatietojen hyväksyminen Vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä tietosuojatiedot ja että suostut noudattamaan kaikkia niiden ehtoja, jos teet tai yrität tehdä minkä tahansa seuraavista toimista: i. lataaminen, asentaminen, kopioiminen tai mikä tahansa palveluidemme tai jonkin niiden osan käyttäminen, ii. tietojen luovuttaminen palveluun tai sen kautta tai avulla, iii. hyväksymispainikkeen napsauttaminen tai iv. rekisteröinti- tai asennusprosessin jatkaminen. Käytämme sanoja "käyttää" tai "käyttäminen", kun tarkoitamme mitä tahansa kertaa, jolloin lataat, asennat, kopioit, siirrät, avaat, käynnistät tai hyödynnät mitä tahansa palveluidemme ominaisuuksia tai toimintoja tai yrität tehdä jotakin näistä. Jos et halua sitoutua noudattamaan jotakin näiden tietosuojatietojen kohtaa, napsauta hylkäyspainiketta tai -kuvaketta, äläkä yritä suorittaa mitään yllä kohdissa i–iv kuvattuja toimia. 3 Huomautus Kalifornian asukkaille: Kaliforniassa voimassa olevat tietosuojaoikeudet Kalifornian osavaltion asukkaalla, joka on luovuttanut henkilötietojaan yritykselle, jonka kanssa hänellä on liikesuhde henkilökohtaisesti tai perheensä edustajana (kalifornialainen asiakas), on oikeus pyytää tietoja siitä, onko yritys luovuttanut hänen henkilötietojaan kolmansille osapuolille näiden suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos yritys on luovuttanut henkilötietoja, sen on kalifornialaisen asiakkaan niin pyytäessä luovutettava hänelle luettelo luovutettujen henkilötietojen laadusta sekä kaikista kolmansista osapuolista, joille henkilötietoja on luovutettu edellisen kalenterivuoden aikana. Lain mukaan yrityksellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta luovuttaa edellä mainittuja luetteloita, jos se ylläpitää ja käyttää sekä luovuttaa yleiseen tietoon (tietosuojatiedoissaan) periaatteen, ettei se luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille näiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas nimenomaan suostu tietojen luovuttamiseen (eli asiakas on päättänyt sallia tietojen luovuttamisen). Yritys voi noudattaa lakia tiedottamalla asiakkaalle hänen oikeudestaan estää henkilötietojen luovuttaminen sekä tarjoamalla asiakkaalle maksuttoman tavan käyttää tätä oikeutta. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille niiden suoramarkkinointitarkoituksiin, jollet salli sitä. Kalifornialaiset asiakkaat voivat pyytää tietoja tietosuojaperiaatteistamme noudattamalla osoitteessa www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo annettuja sähköpostiohjeita. Huomaa, että meillä on velvollisuus vastata yhteen kunkin kalifornialaisen asiakkaan tekemään pyyntöön vuodessa, eikä meillä ole velvollisuutta vastata muihin kuin edellä kuvattua sähköpostiprosessia käyttämällä tehtyihin pyyntöihin. Jos olet rekisteröitynyt käyttämään palveluitamme, ohjeissa pyydetään sinua kertomaan, mihin palveluihimme olet rekisteröitynyt. Tämä tieto auttaa meitä vastaamaan pyyntöösi nopeasti ja tehokkaasti. 4 Alle 13-vuotiaiden lasten vanhemmille tarkoitettu ilmoitus SCS tiedostaa alle 13-vuotiaiden lasten henkilökohtaisiin tietoihin liittyvät kysymykset ja on sitoutunut noudattamaan kaikkia lasten henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja käyttämistä koskevia lakeja, esimerkiksi lasten Internet-tietosuojaa koskevaa lakia. Emme kohdista palvelujamme erityisesti alle 13-vuotiaille, eikä tarkoituksenamme ole kerätä tai sallia alle 13-vuotiaiden henkilötietojen tai muiden tietojen keräämistä, säilyttämistä tai käyttämistä. Emme tietoisesti kerää, ylläpidä, säilytä, käytä tai luovuta tällaisia tietoja. Jos olet alle 13-vuotias, sinun ei tule käyttää palveluitamme tai antaa mitään henkilötietoja tai muita tietoja itsestäsi palveluidemme kautta. Jos olet vanhempi tai muu holhooja ja olet saanut selville, että alle 13-vuotias lapsesi on luovuttanut henkilötietojaan tai muita tietoja itsestään ilman suostumustasi, lupaasi tai valtuutustasi, poistamme pyynnöstäsi lapsesi henkilötiedot tai muut tiedot tietokannastamme. Ennen tietojen poistamista meidän on todennettava henkilöllisyytesi lapsen vanhempana tai laillisena holhoojana. Voit pyytää lapsesi henkilötietojen ja muiden tietojen poistamista seuraavassa osoitteessa olevien sähköpostiohjeiden mukaisesti: www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=12. Varmista, että ilmoitat käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan, joita lapsesi on käyttänyt. Jos sinulla ei ole tarvittavia tietoja tai et ole varma niistä, ota yhteys tietosuojasta vastaavaan järjestelmänvalvojaamme noudattamalla seuraavassa osoitteessa olevia sähköpostiohjeita: www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. 5 Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot Yleistä. Huomaa, että sinun tulee antaa meille ajantasaiset, oikeat ja täydelliset henkilötiedot tai muut tiedot. Jos annat meille henkilötietosi tai muut tiedot, käytettävissäsi ovat tilanteen mukaan seuraavat mahdollisuudet: ohjelmiston tai muiden tuotteiden rekisteröiminen, tuotteiden ostaminen verkkokaupoistamme, beta-testauksiin osallistuminen, kilpailuihin ja mainoskampanjoihin osallistuminen, kokeiluversiotarjoukset, chat-keskusteluryhmät ja muut keskusteluryhmät, sähköpostien vastaanottaminen, rekisteröitymisen suorittaminen, uutiskirjeen tilaaminen ja sähköpostilistalle liittyminen sekä tuotteiden, sisällön ja palvelujen ostaminen palveluidemme kautta. Saatamme yhdistää luovuttamasi henkilötiedot tai muut tiedot muihin sinulta tai kolmansilta osapuolilta keräämiimme tietoihin, jotta voimme muokata palvelujamme ja tarjouksiamme sekä sinun että muiden käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Voimme myös käyttäjän pyynnöstä ja mahdollisuuksiemme rajoissa sallia käyttäjän päivittää tai korjata henkilökohtaisia tietojaan siinä määrin, että tietojen muuttaminen ei vaaranna yksityisyys- tai tietosuojaa. Pidätämme kuitenkin oikeuden veloittaa asiakkaalta kohtuullisen maksun, jos hän haluaa tarkastella hallussamme olevia henkilötietojaan. Maksua ei peritä, jos laki kieltää sen. Luottokorttitiedot. Maksullisten tuotteiden, sisällön, jäsenyyksien tai palvelujen saaminen edellyttää luottokorttitietojen tai muiden maksutietojen antamista. Verifioimme tiedot ja käytämme niitä vain luotto- ja maksutarkoituksiin. Luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille vain, kun se on maksujen vahvistamisen ja käsittelyn vuoksi tarpeen. Rekisteröitymisen yhteydessä antamasi luottokorttitiedot käsitellään suojattuja ja salattuja yhteyksiä käyttäen. Mikään Internet-yhteys tai langaton yhteys ei kuitenkaan ole täysin turvallinen, emmekä takaa, ettei luvatonta käyttöä esiinny. Markkinointikampanjoiden yhteydessä kerätyt tiedot. Saatamme pyytää sinulta henkilötietoja tai muita tietoja esimerkiksi silloin, kun osallistut markkinointikampanjaan, kilpailuun tai arvontaan tai vastaat tarjoukseen. (Näihin viitataan yhteisnimityksellä markkinointikampanjat.) Saatamme pyytää yhteystietoja (esimerkiksi nimeä, sähköpostiosoitetta ja lähetysosoitetta) sekä tilastollisia tietoja (esimerkiksi postinumeroa tai ikää). Et ehkä voi osallistua markkinointikampanjaan, joka on järjestetty tai rahoitettu yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, jos et myönnä meille oikeutta luovuttaa henkilötietojasi tapahtuman toiselle rahoittajalle tai palkinnon tarjoajalle, mainostoimistolle tai järjestäjälle tapahtuman tai tarjouksen hallintaa varten. Markkinointikampanjoihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit aina valita, haluatko osallistua. Kyselytutkimukset. Saatamme pyytää sinua ajoittain osallistumaan kyselytutkimuksiin, joiden avulla kehitämme palveluitamme tai pyrimme tutustumaan paremmin sivustomme käyttäjiin, rekisteröityihin käyttäjiin, tilaajiin tai muihin käyttäjiin. Jos osallistut tutkimukseen, luovutat henkilötietosi ja muut mahdolliset tiedot vapaaehtoisesti ja ymmärtäen ja tietäen, että tietosuojatietojemme mukaisesti annat meille luvan, ja me pidätämme oikeuden, kerätä, säilyttää, käsitellä ja/tai käyttää kyseisiä henkilötietoja (ja muita tietoja) sisäisiin tarkoituksiimme. Saatamme myös käyttää tietoja muihin tarkoituksiin ja/tai luovuttaa ne muille osapuolille, joista kerromme sinulle pyytäessämme sinua vastaamaan kyselyyn. Asiakastuki. Palvelu saattaa tarjota tukea ja teknistä apua puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Kun toimit asiakastuen kanssa, sinun on huomioitava seuraavat seikat: i. Jotta tukihenkilö tai tuen esimies voi toimittaa sinulle tarvitsemasi avun, hänen voi olla tarpeen katsoa, käyttää ja muokata henkilötietojasi (tai muita tietoja, jotka sisältyvät tukipyyntöösi) ja ii. asiakastuki saattaa vastata sinulle sähköpostitse tai puhelimitse. 6 Kerättävät henkilötiedot Järjestelmän tiedot. SCS kerää käyttäjän tietokoneen, järjestelmän ja/tai verkon IP-osoitteita ja viestitietoja liiketoimintatarpeidensa mukaisesti järjestelmänhallintaa, arkistointia, kapasiteettien ja levytilojen suunnittelua, muita operatiivisia tarkoituksia sekä mainontaa ja lisenssimaksuraportointia varten. Kun käytät palvelujamme, SCS:n palvelimet tallentavat näitä tietoja ja saattavat tallentaa ne rekisteröitymis- tai tilaustietojesi tai muiden meille antamiesi tietojen yhteyteen. Tämän ansioista voimme selvittää, mitkä muut WWW-sivustot viittaavat SCS-järjestelmään. Käyntejäsi koskevat tiedot. Keräämme ja ylläpidämme palveluissamme käyneiden henkilöiden, palvelujamme käyttävien laitteiden käyttäjien, kaikkien meille tietoja tai viestejä lähettävien henkilöiden sekä viestiemme vastaanottajien henkilötietoja ja muita tietoja. Suuren osan näistä tiedoista saamme kysymällä niitä (esimerkiksi harrastukset, kiinnostuksen kohteet, ostotottumukset, musiikkimaku, vaikeudet jonkin toiminnon käyttämisessä), mutta lisäksi koostamme automaattisesti ei-henkilökohtaisia tietoja, kuten tietoja kävijöiden ja käyttäjien selaus- tai käyttöhistoriasta, toimialueista, joista kävijät saapuvat palveluun, sivujen katseluhistoriasta, ladatusta ja virtautetusta aineistosta ja muista samantyyppisistä seikoista. Käytämme kävijöiltä saatuja tietoja palveluidemme ja tarjoamiemme mainoskampanjoiden tehostamiseen ja mukauttamiseen. Tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta. Kokoamme tiedot yhteen, niin etteivät yksittäisten käyttäjien tiedot eivät ole enää tunnistettavissa. Analysoimme tietojen muodostamia kehityskulkuja ja tutkimme tilastoja, jotta voimme parantaa käyttäjän kokemusta sekä kehittää palvelujamme ja asiakastukea. Jos olet käynyt palvelusivustossa tai käyttänyt palvelua tai rekisteröitynyt ja antanut meille henkilökohtaisia tietojasi, on todennäköistä, että voimme tunnistaa sinut evästeiden avulla ja liittää sinuun rekisteröintitietojasi, tilitietojasi, käyttäjätunnuksesi sekä muita tietojasi ja asetuksiasi. Evästeiden käytöstä on tietoja jäljempänä kohdassa Evästeet. Evästeet. Kun käyt palveluissamme, saatamme käyttää evästeitä, jotka tallentavat joitakin tietoja tietokoneeseesi. Varsinainen evästeteknologia on nykyään erittäin yleistä, mutta lisäksi saatamme käyttää erilaisia teknisiä työkaluja, keinoja ja mekanismeja (esimerkiksi XML-tekniikkaa ja Internetin käyttötietoja) apuna palvelujen kehittämisessä. Käytämme tässä kaikista näistä työkaluista, keinoista ja mekanismeista nimitystä eväste, olivatpa ne käytettävissä ja käytössä, kehittelyvaiheessa tai vielä keksimättä. Käytämme evästeitä monin eri tavoin. Tallennamme evästeiden avulla käyttäjätunnuksesi, käyttäjätilisi numeron tai muita tietoja (jotta sinun ei tarvitse antaa näitä uudelleen joka kerta, kun käytät palveluja). Pidämme evästeiden avulla myös kirjaa uusista käynneistäsi palvelussa ja joissakin tapauksissa myös käynneistäsi mainostajiemme tai yhteistyökumppaniemme sivustoissa tai yhteismainontasivustoissa. Näin voimme selvittää, mistä palveluista, kampanjoista, ominaisuuksista, sisällöistä ja toiminnoista käyttäjät pitävät eniten. Voit yleensä poistaa evästeet kiintolevyltäsi selainohjelmilla tai muilla erikseen ostettavilla ohjelmistoilla sekä estää tai rajoittaa erilaisia evästeitä. Jos poistat tai estät palveluihimme liittyviä evästeitä, et ehkä voi enää käyttää kaikkia palvelujemme ominaisuuksia ja toimintoja. Saatamme käyttää teknologiaa myös käyttäjän tietokoneeseen asennettujen ohjelmien tai päivitysten selvittämiseen sekä ladatun, virtautetun, käytetyn sekä muutoin käsitellyn sisällön seuraamiseen. Näitä toimintoja saatetaan käyttää jaksoittain tai tarpeen mukaan, eikä käyttäjälle ilmoiteta niistä. Saatamme myös käyttää evästeitä tietokoneen tunnistamiseen aina, kun SCS päivittää tai yrittää päivittää käyttäjän ohjelmaa automaattisesti. Evästeiden avulla voidaan lähettää ja valmistella automaattisia ohjelmiston päivityksiä tai muokkauksia tai jopa asentaa ohjelma kokonaan uudelleen suojaukseen, digitaaliseen käyttöoikeuksien hallintaan, yhteiskäyttöön tai suorituskykyyn liittyvien ongelmien vuoksi tai silloin, kun halutaan ottaa käyttöön laajemmat palvelun toiminnot. Tietokoneen tunnus. Jotkin SCS-sovellukset muodostavat tietokoneelle tunnusluvun asennuksen aikana. Tunnusluku on numero, jonka avulla tietokone tunnistetaan ainoastaan lisensointitarkoituksia varten. Tunnusluku ei sisällä tietoja käyttäjästä, käyttäjän tietokoneesta, tiedostoista tai muista käyttäjän järjestelmässä olevista tiedoista. Tietokoneen tunnusluku on tehokas ase ohjelmistopiratismia vastaan. 7 Käyttäjän henkilötietojen käyttäminen Yhteyden ottaminen käyttäjään. Saatamme ottaa sinuun yhteyden ilman erillistä suostumustasi seuraaviin liittyvistä syistä: i. palveluun liittyvät tilit, ii. tilitapahtumat, iii. palvelujemme käyttö, iv. ohjelmisto tai sen päivitysversiot, v. palveluun liittyvät ilmoitukset ja vi. asiakastuki (mukaan lukien vastaaminen lähettämiisi kysymyksiin ja pyyntöihin). Jos et erikseen kiellä yhteydenottoja, saatamme myös lähettää sinulle tietoja tuotteista, palveluista, mainoskampanjoista tai muista seikoista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Voit määrittää valintaruutujen avulla, miten ja mistä syystä saamme ottaa yhteyden sinuun. Osa valintaruuduista saattaa olla valittu valmiiksi. Valitse asetukset huolellisesti, sillä jos et poista valintaa valmiiksi valituista valintaruuduista, annat meille luvan lähettää sinulle tietoja. Voit pyytää joitakin tietoja myös muilla keinoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai profiiliasetuksiasi muuttamalla. Jos olet saanut meiltä mainosviestejä, käytettävissäsi on kaksi tapaa estää uudet mainosviestit. Voit ottaa yhteyden SCS-listan ylläpitoon (https://www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=11) ja pyytää, ettei sinulle lähetetä enää mainosviestejä. Jokainen lähettämämme mainosviesti sisältää lisäksi mahdollisuuden lopettaa (unsubscribe, opt out) samantyyppisten viestien tilaus. Huomaa kuitenkin, että kun käytät jälkimmäistä keinoa, muuntyyppisten palveluihimme liittyvien viestien lähettäminen ei lopu, jollet nimenomaan lopeta myös niiden tilausta. Voit tietenkin aina ottaa yhteyden kyseisen palvelun asiakastukeen, jossa sinua autetaan mielellään. 8 Käyttäjän henkilötietojen luovuttaminen Yleistä. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi tai muita hallussamme olevia tietoja markkinointitarkoituksiin seuraaville tahoille: a. mille tahansa suoralle tai epäsuoralle emoyhtiölle, tytäryhtiölle tai sisaryritykselle ja mille tahansa yhtiölle, jonka tuotemerkki tai tuotenimi sisältää sanan "Sony" (jäljempänä näistä käytetään yhteisnimitystä sisar- ja tytäryhtiöt) sekä b. kolmansille osapuolille, jos olet suostunut tietojesi luovuttamiseen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten. Saatamme myös luovuttaa hallussamme olevia henkilötietojasi seuraavista syistä: i. lain, säännösten, hallinto- tai oikeusprosessien tai oikeuden määräyksen niin vaatiessa, ii. vastataksemme esittämääsi kyselyyn, pyyntöön tai valitukseen, iii. henkilöille tai yrityksille, jotka tuottavat puolestamme asiakastukea, teknistä tukea tai muuta tukea palvelujemme käyttämistä tai liiketoimintaamme tai toimintojamme varten; nämä henkilöt ja yritykset eivät kuitenkaan voi käyttää kyseisiä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin ilman suostumustasi; tai iv. sinun, käyttäjiemme, mahdollisten kolmansien osapuolten, yleisön, toimittajiemme, sopimuskumppaniemme, käyttöoikeuksien haltijoiden tai meidän tai sisar- ja tytäryritystemme turvallisuuden tai omaisuuden suojaamista varten. Saatamme myös luovuttaa koostettuja tietoja (jotka eivät sisällä henkilötietoja) kävijöistämme tai käyttäjistämme ilmoittajille, liikekumppaneillemme, sponsoreillemme tai muille kolmansille osapuolille. Saatamme myös luovuttaa palvelujemme käyttämistä ja niissä käymistä koskevia tietojasi, joita ei voi yhdistää sinuun, ulkopuolisille markkinointiyrityksille, joiden kanssa toimimme yhteistyössä, markkinointiohjelmien tehokkuuden mittaamista varten. Nämä markkinointiyritykset saattavat esimerkiksi myydä Internetin ilmoitustilaa ja ylläpitää linkkejä asiakkaidensa sivustoihin. Nämä ulkopuoliset yhteistyössä kanssamme toimivat markkinointiyhtiöt tallentavat tietoja sivuista, joilla käyt. Näitä tietoja ei voida liittää sinuun. Yhteismainontasivustot. Kun käyt palvelussa, joka on osa yhteismainontaa tai muuta SCS:n ja vähintään yhden kolmannen osapuolen markkinointiohjelmaa (yhteismainontaosapuolet), annat henkilötietojasi ja muita kerättyjä, luovutettuja tai hankittuja tietojasi ja suostut niiden antamiseen ja lähettämiseen SCS:lle ja kaikille muille yhteismainontaosapuolille ilman muuta ilmoitusta tai erillistä suostumusta. Tämä johtuu meidän ja yhteismainontaosapuolten yhteisen tarjonnan laadusta. Muista, että emme valvo tapaa, jolla yhteismainontaosapuolet käyttävät tai käsittelevät heille antamiasi tietoja, ja sinun tulee tutustua itse heidän tietosuojatietoihinsa ja selvittää tietojesi käyttämiseen ja käsittelyyn liittyvät oikeutesi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mukana olevat yhteismainontaosapuolet saattavat kerätä, tallentaa ja käyttää henkilötietoja ja muita tietoja, joita annat meille tai joita me keräämme. Lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että jollei yhteismainontaosapuolen sivustossa ole erillisiä tai täydentäviä yhteismainontaan liittyviä tietosuojatietoja tai linkkiä niihin, me keräämme, tallennamme ja käytämme henkilötietojasi näiden tietosuojatietojen mukaisesti ja muut yhteismainontaosapuolet omien tietosuojatietojensa mukaisesti. Yhteismainontaosapuolet saattavat lähettää sinulle mainosviestejä, kuten yhteismainontasivustossa olevissa tietosuojatiedoissa tai yhteismainontaosapuolen erillisissä tietosuojatiedoissa saattaa olla mainittu. Tutki huolellisesti kaikki voimassa olevat tietosuojatiedot, sillä jos et halua enää vastaanottaa viestejä tai haluat korjata, muuttaa tai kumota antamiasi tietoja, sinun on otettava yhteys meihin ja jokaiseen yhteismainontaosapuoleen suoraan. Kolmansien osapuolten tietojenkäyttötavat. Kun muu osapuoli (sisar- tai tytäryritys tai muu osapuoli) hankkii tai sille luovutetaan henkilötietojasi (tai muita tietoja) näiden tietosuojatietojen mukaisesti, nämä muut osapuolet (mukaan lukien sisar- tai tytäryritykset) käyttävät ja käsittelevät henkilötietojasi omien tietosuojatietojensa mukaisesti. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi tai muiden tietojesi antamiseen kolmannelle osapuolelle tai sisar- tai tytäryhtiölle. Sinun on kuitenkin ilmoitettava suostumuksesi peruuttamisesta suoraan kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Me emme valvo näitä muita osapuolia (mukaan lukien sisar- tai tytäryritykset) tai ole vastuussa niistä, niiden tietosuojatiedoista tai tavasta, jolla ne käyttävät tai käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi tai muita tietoja. Emme anna mitään lausuntoa siitä, kuinka kolmas osapuoli (mukaan lukien sisar- tai tytäryritykset) käyttävät, hallitsevat, säilyttävät, käsittelevät tai ylläpitävät henkilökohtaisia tietojasi tai muita tietoja. Sinun on tämän vuoksi tutkittava huolellisesti kaikki kolmansien osapuolten (mukaan lukien sisar- tai tytäryritykset) tietosuojatiedot. Jos lopetat viestien vastaanottamisen kolmannelta osapuolelta (mukaan lukien tytär- ja sisaryritykset), suostumuksellasi lähettämiemme viestien vastaanottaminen ei lopu samalla automaattisesti. Samaan tapaan, jos lopetat meidän lähettämiemme viestien vastaanottamisen, kolmannen osapuolen (mukaan lukien sisar- ja tytäryritykset) viestit tulevat sinulle edelleen. Emme anna mitään lausuntoa siitä, kuinka kolmannet osapuolet käyttävät, hallitsevat, käsittelevät tai ylläpitävät henkilökohtaisia tietojasi tai muita tietojasi. Sisar- ja tytäryritysten tietojenkäyttötavat. Jos luovutamme henkilötietojasi (tai muita tietojasi) sisar- tai tytäryritykselle joko näiden tietosuojatietojen (esimerkiksi kohdan Käyttäjän henkilötietojen luovuttaminen, Yleistä), määrittämäsi valinnan tai muulla tavoin kuin näiden tietosuojatietojen kautta antamasi suostumuksen perusteella, sinulle ilmoitetaan, että olemme luovuttaneet henkilötietojasi tai muita tietojasi. Ilmoituksessa kerrotaan myös sen sisar- tai tytäryrityksen nimi, jolle tietojasi on luovutettu, jotta voit tutustua asianmukaisiin tietosuojatietoihin. Jos kuitenkin mainitsemme sisar- tai tytäryrityksen nimen valintalomakkeessa tai suostumuspyynnössä, emme toimita enää erillistä ilmoitusta. Huomaa, että näissä käyttöoikeustiedoissa sisar- tai tytäryritystä, joka on myös yhteismainontaosapuoli, käsitellään kaikin soveltuvin tavoin yhteismainontaosapuolena. Fuusiot, yritysostot ja oikeuksien siirrot. Kun käytät palveluja, sinun katsotaan antaneen suostumuksesi siihen, että mitkä tahansa hankkimamme ja näiden tietosuojatietojen alaiset sinua koskevat henkilökohtaiset tai muut tiedot voidaan siirtää, luovuttaa tai antaa käyttöön mille tahansa palvelujemme omistajalle, operaattorille tai käyttöomaisuuden haltijalle, mukaan lukien palvelujamme koskevien oikeuksiemme tai minkä tahansa niiden osan luovuttaminen, siirtäminen tai myyminen. Jos jatkat minkä tahansa luovutetun, siirretyn, myydyn tai lisensoidun palvelun käyttöä toimenpiteen voimaantulon jälkeen, sinun katsotaan suostuneen ja sitoutuneen noudattamaan kaikkia uuden omistajan tai operaattorin tietosuojatietojen ehtoja. 9 Tietojen raportointi Olemme velvollisia toimittamaan lisenssiemme myöntäjille ja palvelussa saatavana olevan sisällön omistajille raportteja, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Raportit sisältävät tietoja ladatusta, levylle poltetusta, siirretystä, katsotusta ja kuunnellusta aineistosta sekä muita käyttäjän toimiin liittyviä tietoja. Raportteja käytetään muun muassa määritettäessä tekijänoikeusmaksuja, joita maksamme lisenssien myöntäjille ja sisällön tekijänoikeuksien haltijoille. 10 Ystäville lähetettävät viestit Jotkin palvelumme saattavat sisältää toimintoja, joilla voit lähettää viestejä muille. Emme missään olosuhteissa vastaa mistään kuluista, joita toimintasi tai käyttäjätunnustesi, käyttäjätilisi tai sähköpostiosoitteesi muiden käyttäjien toiminta aiheuttavat. Saatamme valvoa mutta emme ole velvollisia valvomaan palvelusta, palveluun, palvelun sisällä tai siihen liittyen tapahtuvaa viestintääsi, kuten viestiliikennettäsi. Mahdollisella valvonnalla pyrimme varmistamaan, että käyttöperiaatteitamme ja ehtojamme noudatetaan (esimerkiksi säädytöntä kieltä, kunnianloukkauksia ja herjauksia vältetään eikä palvelussa siirretä oikeuksia rikkovaa sisältöä). Meillä on oikeus estää, poistaa ja/tai ilmoittaa eteenpäin kaikki näitä periaatteita rikkova viestintä ja toiminta. Saatamme säilyttää tietoja käyttäjien viesteistä sekä muun muassa niihin liittyvistä sähköpostiosoitteista. 11 Suojaus Palveluehtojemme mukaisesti suojaamme henkilötietosi (ja muut tietosi) ja estämme niiden luvattoman käytön taloudelliset seikat huomioon ottaen kohtuullisilla varotoimenpiteillä. Kun esimerkiksi käytät luottokorttiasi palvelussa, käytämme luottokortin käsittelyssä SSL (Secure Socket Layer) -salausta. Vaikka käytämme varotoimenpiteitä henkilötietojen (ja muiden tietojen) suojauksessa, emme takaa, ettei luvatonta käyttöä milloinkaan tapahdu tai että Internetin, puhelimen, langattoman yhteyden tai muun viestintäkeinon kautta tapahtuva viestintä olisi keskeytyksetöntä tai virheetöntä tai ettei sitä kuunneltaisi luvattomasti. 12 Linkit muihin sivustoihin SCS saattaa ajoittain tarjota linkkejä palveluista muihin sivustoihin. Muut sivustot voivat myös viitata palveluihimme, mainostaa niitä tai sisältää linkkejä niihin. Emme tue tai sponsoroi muita WWW-sivustoja emmekä ole vastuussa niiden tietosuojatiedoista tai sisällöstä. Emme myöskään tue kyseisissä sivustoissa esitettyjä lausuntoja tai väittämiä ja kiistämme kaikki vastuut, jotka liittyvät kyseisten sivustojen käyttöön tai sisältöön. Kyseiset sivustot voivat avautua mainospalkista osana yhteismainontajärjestelyä tai yksinkertaisesti SCS-sivustossa olevasta linkistä. Nämä sivustot saattavat lähettää omia evästeitään tai kerätä henkilötietoja. Ole siis varovainen, kun käyt ulkoisessa sivustossa. Sallimme myös joskus kolmansien osapuolten tarjota käyttäjille tilaus- tai rekisteröintipohjaisia palveluja sivustossamme. SCS ei vastaa mistään tällaisten kolmansien osapuolten toimista tai käytännöistä, jotka liittyvät henkilötietoihin tai muihin käyttäjien antamiin tietoihin. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää asianmukaiset tietosuojatiedot aina ennen henkilötietojensa luovuttamista. 13 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn Yhdysvalloissa Kun kuka tahansa palvelussa kävijä tai palvelun, viestien, ominaisuuksien, toimintojen, kampanjoiden tai palvelun kautta saatavien tuotteiden tai palvelujen käyttäjä tai vastaanottaja, mukaan lukien rajoituksetta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella asuvat kävijät ja käyttäjät (jos heillä on oikeus käydä palveluissamme ja käyttää niitä) antaa meille mitä tahansa henkilötietojaan tai muita tietoja, hän ilmaisee toimillaan ymmärtävänsä ja yksiselitteisesti suostuvansa kyseisten tietojen keräämiseen, ylläpitoon, käyttämiseen ja käsittelyyn Yhdysvalloissa sekä Yhdysvaltojen ulkopuolisilla alueilla. Käyttäjä antaa suostumuksensa siitä huolimatta, että jotkin hallituksen viranomaiset saattavat pitää kyseisten tietojen suojausta Yhdysvalloissa heikompana kuin Euroopan unionissa tai muilla lainkäyttöalueilla vaadittu suojaus. 14 Henkilötietojen poistaminen ja muuttaminen Henkilötietojen muutokset, lisäykset ja/tai poistot on ilmoitettava aina suoraan siihen palveluun, johon kyseiset henkilötiedot tai muut tiedot on alunperin annettu. Voit yleensä tehdä muutoksia, lisäyksiä ja/tai poistoja henkilötietoihisi asianmukaisen palvelun Oma tili (My Account) -sivussa tai profiilisivussa. Voit tehdä muutoksia myös aiemmin valitsemiisi suostumuksiin ja asetuksiin. Jos muutosten tekeminen ei onnistu, voit lähettää asiakastukeen sähköpostin palvelun Tuki (Support) -osassa. Jos haluat muuttaa henkilötietoja tai muita tietoja, jotka olet antanut kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien yhteismainontaosapuolet), sinun on näiden tietosuojatietojen mukaisesti ilmoitettava muutoksista suoraan kolmannelle osapuolelle, koska kolmas osapuoli noudattaa tietojen käsittelyssä omia tietosuojakäytäntöjään, ei meidän ohjeitamme tai tietosuojatietojamme. Emme lähetä tietoja muutoksista, lisäyksistä ja/tai poistoista millekään muulle osapuolelle, mukaan lukien sisar- ja tytäryritykset. Kun muutat henkilötietojasi Oma tili- tai profiilisivussa, vain kyseiseen palveluun tallennetut henkilötietosi muuttuvat. Jos olet antanut henkilötietojasi useampaan kuin yhteen palveluun, sinun on muutettava henkilötietosi jokaisessa palvelussa erikseen. Muistutamme myös, että jos haluat tietoja siitä, kuinka jokin kolmas osapuoli käsittelee tai käyttää tietojasi tai jos haluat lisätä, muuttaa tai peruuttaa mitä tahansa kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien yhteismainontaosapuolet) luovuttamiasi tietoja, sinun on ilmoitettava siitä suoraan kullekin kolmannelle osapuolelle. Siinä määrin kuin laki tai säännökset eivät enää vaadi henkilötietojesi säilyttämistä tai niitä ei enää tarvita sisäisen tarkastuksen, arkistoinnin, markkinoinnin, seurannan tai muiden käytäntöjen tai toimintatapojen tarkoituksiin, ryhdymme pyytäessäsi kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin poistaaksemme tiedot aktiivisesta tietokannastamme. Meillä on kuitenkin oikeus säilyttää tietoja varmuuskopioissa, arkistoissa, auditoitavissa tiedoissa ja poistomerkinnöissä lain tai säännösten vaatimusten mukaisesti tai sisäisten käytäntöjemme tai vaatimustemme vuoksi silloinkin, kun henkilötietosi eivät enää ole käytettävissä aktiivisissa tietokannoissa. Joitakin henkilötietoja (kuten ikää tai syntymäaikaa) ei voida poistaa tai muuttaa, tai saatamme vaatia sinulta (tai vanhemmaltasi tai lailliselta holhoojaltasi) todisteita siitä, että tiedoissa on virhe. 15 Tietosuojatietojen muutokset Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietosuojatietoja milloin tahansa ja ajoittain. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti katsomassa tietosuojatietoja. Näin varmistat, että olet lukenut voimassa olevat tietosuojatietojen ehdot ja tunnet ne ehdot, jotka vaikuttavat sinuun. Jos tietosuojatietoihin tulee huomattavia muutoksia, muutamme vähintään 30 päivän ajaksi palveluissa olevien tietosuojatietolinkkien tekstiksi Privacy Policy Updated XX/XX/XXXX. Kaikki tietosuojakäytäntöjen muutokset ovat voimassa välittömästi, kun ne on ilmoitettu. Palvelujen käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen tulkitaan kaikkien muutosten ja niiden sitovuuden hyväksymiseksi. 16 Määritelmiä Käyttäjätilillä tarkoitetaan mitä tahansa tiliä, jonka olet avannut palvelussa. Tarjouksilla tarkoitetaan kaikkia tarjouksia, aktiviteetteja ja mainoskampanjoita, jotka liittyvät sivustoon ja ohjelmistoon tai ovat saatavana niiden kautta. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö on mahdollista tunnistaa, mukaan lukien sähköpostiosoite, nimi, posti- tai laskutusosoite, puhelinnumero, luottokortin numero ja voimassaolon päättymisaika sekä muut suojaus- ja tunnistustiedot. Palvelulla tai palveluilla tarkoitetaan a. sivustoa, b. ohjelmistoa, c. tarjouksia sekä d. kaikkia sivuston, ohjelmiston ja tarjousten päivityksiä yhdessä ja erikseen. Sivusto viittaa WWW-sivustoihin www.sonycreativesoftware.com ja www.acidplanet.com sekä muihin SCS:n ylläpitämiin sivuihin, joilla nämä tietosuojatiedot ovat nähtävissä, mukaan lukien sivustot, jotka sisältyvät SCS:n ja kolmannen osapuolen tai sisar- tai tytäryhtiön yhteismainontaan. Ohjelmistolla tarkoitetaan mitä tahansa tietokoneohjelmaa, sovellusta tai päivitystä, jonka olemme tuoneet markkinoille käytettäväksi yhdessä yhden tai usean palvelun kanssa. Jos ohjelmisto on ladattu ja/tai asennettu tietokoneesi kiintolevylle ja/tai langattomaan laitteeseesi tai mobiililaitteeseesi, sitoudut siihen, että päivityksiä ja suojauskomponentteja, jotka sallivat digitaalitiedostojen suojauksen, virtautuksen ja käytön vain palveluehtojen (mukaan lukien mahdollinen käyttöoikeussopimus) ja (SCS:n, käyttöoikeuden myöntäjän tai sisällön oikeuksien haltijan määrittämien) käyttösääntöjen sallimalla tavalla, voidaan asentaa, asentaa uudelleen tai päivittää tietokoneeseesi tai rekisteröityyn langattomaan laitteeseesi tai mobiililaitteeseesi automaattisesti ja ilman erillistä ilmoitusta. 17 Kysymykset Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautuksia, jotka liittyvät näihin tietosuojatietoihin tai mihin tahansa henkilötietojesi tai muiden SCS:n hallussa olevien tietojen keräämiseen, käsittelyyn, säilytykseen tai käyttämiseen liittyvään seikkaan, kirjoita meille kirje tai lähetä sähköpostiviesti. Jos olet rekisteröitynyt johonkin palveluumme, ilmoita sähköpostiviestissäsi, mihin palveluihin olet rekisteröitynyt. Osoitteet: Sony Creative Software Inc. 8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562 Voit ottaa meihin yhteyden myös noudattamalla osoitteessa https://www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo annettuja sähköpostiohjeita. © 2007 Sony Creative Software Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.