Personvernerklæring
Personvernerklæring (inkludert personvernrettigheter i California) Sony Creative Software Inc. ("SCS") Sist oppdatert og gjeldende: 11. april 2007 Vi hos Sony Creative Software Inc. mener at du, som bruker av våre Tjenester, har rett til å kjenne våre rutiner omkring den informasjonen som vi eventuelt samler inn når du besøker eller bruker våre Tjenester. Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæringen") er en rettslig bindende avtale mellom deg og oss, som blant annet informerer deg om vår informasjonshåndteringspraksis, inkludert hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan informasjonen brukes, lagres og beskyttes, og i hvilken grad du selv kan styre vedlikeholdet og delingen av informasjonen din. Når vi skriver "SCS", "vår", "vi" og "oss", mener vi ikke bare Sony Creative Software Inc., men også Tilknyttede selskaper (definert nedenfor), agenter og kontraktører som drifter og administrerer deler av Tjenestene eller utfører aktiviteter relatert til Tjenestene på våre vegne. Alle termer skrevet med stor forbokstav i Personvernerklæringen er definert enten i kraft av selve termene og det øvrige innhold i Personvernerklæringen eller i delen "Definisjoner" nedenfor. 1. Personvern generelt. Denne Personvernerklæringen styrer vår bruk og håndtering av din Personinformasjon (definert nedenfor) og annen informasjon og gjelder Tjenesten, med mindre annet angis eller erklæres. Denne Personvernerklæringen gjelder ikke andre programmer, nettsteder, tjenester eller varer eller annet materiale (konkret eller abstrakt) eller tredjeparter, heller ikke om disse skulle være merket Sony® eller har koblinger til/fra en av våre tjenester. Når du besøker et nettsted som er Sammerket ("co-branded") av SCS og én eller flere tredjeparter eller Tilknyttede selskaper (hvert av dem en "Merkepartner"), kan det hende at Merkepartneren bruker din Personinformasjon eller annen informasjon etter andre retningslinjer for personvern. Se delen "Sammerkede nettsteder" nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om slike typer nettsteder og tilbud. Bruken av enkelte av våre Tjenester, for eksempel å registrere eller laste ned programvare eller å motta tilbudsinformasjon eller annen markedsføringsinformasjon som kan være tilgjengelig gjennom våre Tjenester, kan forutsette at du oppgir Personinformasjon eller annen informasjon. Hvis du velger ikke å oppgi slik Personinformasjon, kan det hende at du vil være ute av stand til å gjøre enkelte av eller alle disse tingene. Du må være minst 18 år for på egne vegne å kunne samtykke i denne Personvernerklæringen og gi oss Personinformasjon om ikke SCS har gitt sin tillatelse til annet. Hvis du er under 18 år, men ikke yngre enn 13 år, må dine foreldre eller din verge gi sitt samtykke til denne Personvernerklæringen (og alle relevante Tjenestevilkår og Sluttbrukeravtaler) og inngå avtaler med SCS på dine vegne (du kan ikke inngå avtaler med SCS direkte). 2. Godkjenning av Personvernerklæringen. Du samtykker automatisk i å ha lest og forstått og du godtar å være bundet av og overholde alle bestemmelser i denne Personvernerklæringen hvis du gjør eller forsøker å gjøre noe av det følgende: (i) laster ned, installerer, kopierer eller på annen skaffer deg tilgang til eller bruker alle eller noen del av en av våre Tjenester, (ii) gir informasjon gjennom, i eller til Tjenesten, (iii) velger eller klikker på "Godta" eller "Jeg godtar" (eller andre tilsvarende uttrykk med samme betydning) eller (iv) fortsetter registrerings- eller installeringsprosessen. Vi minner om at vi ofte benytter ordet "bruke" om et hvilket som helst tilfelle der du laster ned, installerer, kopierer, overfører, skaffer tilgang til, klargjør eller gjør nytte av mulighetene og funksjonene i våre Tjenester, eller der du forsøker å gjøre noe av dette. Hvis du ikke samtykker i samtlige bestemmelser i denne Personvernerklæringen, klikker du på ikonet eller knappen med teksten "Ikke godta" eller "Avbryt" (eller et annet tilsvarende uttrykk med samme betydning) og lar være å utføre noen av handlingene som fremgår av (i) til og med (iv) ovenfor. 3. Informasjon til innbyggere av California – dine personvernrettigheter i California. Innbyggere av California som har gitt personinformasjon til et selskap som vedkommende har etablert et forretningsforhold til på vegne av seg selv, familien eller husholdningen (en "Kunde i California") har rett til å få vite om hvorvidt selskapet har gitt vedkommendes personinformasjon videre til tredjeparter for at tredjepartene skal kunne bruke informasjonen til direkte markedsføring. Generelt vil et selskap som på denne måten har videreformidlet personinformasjon, ved mottak av kravet fra Kunden i California være pålagt å skaffe til veie en oversikt over alle tredjeparter som personinformasjonen er blitt formidlet til i det foregående kalenderår, og må også skaffe til veie en oversikt over kategoriene av personinformasjon som er formidlet. Imidlertid sier den aktuelle lovgivningen også at et selskap ikke kan tvinges til å skaffe til veie de ovenfor nevnte oversikter hvis selskapet har og overholder og informerer publikum om (i sin personvernerklæring) retningslinjer om ikke å videreformidle personinformasjon til tredjeparter med disses direkte markedsføring som formål med mindre kunden uttrykkelig samtykker i slik videreformidling (altså at kunden selv velger dette). I stedet kan selskapet tilfredsstille lovgivningen ved å gjøre kunden oppmerksom på vedkommendes rett til å hindre videreformidling av personinformasjon og gi kunden en kostnadsfri mulighet til å utøve denne retten. Uten ditt samtykke deler vi ikke din Personinformasjon med tredjeparter når formålet er disses direkte markedsføring. Kunder i California kan få informasjon om våre retningslinjer for personvern (Personvernerklæringen) ved å følge e-postinstruksjonene på www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. Merk at vi er pålagt å svare på én forespørsel per Kunde i California per år, og at vi ikke er pålagt å svare på forespørsler som kommer til oss på annen måte enn gjennom den ovenfor nevnte e-postprosessen. Hvis du har registrert deg i én eller flere av våre Tjenester, får du instruksjoner som ber deg om å oppgi hvilke Tjenester du har registert deg i. Dette hjelper oss å svare raskere og mer effektivt på din forespørsel. 4. Informasjon til foreldre med barn under 13 år. SCS er klar over følsomheten av Personinformasjon knyttet til barn under 13 år og gjør sitt beste for å overholde alle relevante lover og bestemmelser omkring innsamling, lagring og bruk av Personinformasjon om barn under 13 år, inkludert overholdelse av Children's Online Privacy Protection Act (lovgivning om beskyttelse av barns personvern på Internett). Vi har ikke som målgruppe og forsøker ikke å samle inn, lagre eller bruke noen Personinformasjon eller annen informasjon fra personer under 13 år. Vi foretar ikke og vil ikke med vitende og vilje foreta innsamling, lagring, bruk eller videreformidling av slik informasjon. Hvis du er under 13 år gammel, må du ikke bruke våre Tjenester eller skrive inn eller på annen måte oppgi Personinformasjon eller annen informasjon om deg selv gjennom våre Tjenester. Hvis du er en forelder eller verge som kjenner til eller har oppdaget at ditt barn under 13 år har oppgitt sin Personinformasjon eller annen informasjon uten samtykke, tillatelse eller godkjenning fra deg, vil vi på din forespørsel, så snart vi får bekreftet at du er barnets lovlige forelder/verge, fjerne barnets Personinformasjon og eventuell annen informasjon fra vår database. Hvis du vil be om fjerning av Personinformasjon eller annen informasjon knyttet til ditt barn, følger du e-postinstruksjonene på www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=12 og passer på å oppgi samme brukernavn, e-postadresse og passord som ditt barn har oppgitt. Hvis du ikke kjenner til eller er usikker på informasjonen, ber vi deg kontakte vår administrator for personvern ved hjelp av e-postinstruksjonene på www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. 5. Personinformasjon du oppgir. Generelt. Merk at du er ansvarlig for å oppgi oppdatert, presis og fullstendig Personinformasjon eller annen informasjon til oss. Hvis du oppgir din Personinformasjon eller annen informasjon til oss, vil du kunne registrere Programvare og andre produkter, utføre kjøp i våre Internett-butikker, delta i betatester, konkurranser, Kampanjer, prøvetilbud, chatterom og oppslagstavler, motta e-post, utføre registreringer, abonnere på nyhetsbrev eller postlister og kjøpe produkter, innhold og tjenester gjennom en av våre Tjenester. Vi vil kunne sette sammen Personinformasjon og annen informasjon du gir oss, med annen informasjon som vi samler inn fra deg eller fra våre tredjeparter, slik at vi bedre kan skreddersy våre Tjenester og tilbud til deg og andre brukere. På forespørsel vil vi, innen rimelighetens grenser, forsøke å gi deg mulighet til å kontrollere, oppdatere eller rette på Personinformasjon, i den grad endringen av dataene ikke setter personvern eller sikkerhet på spill. Imidlertid vil vi, i den grad loven tillater, forbeholde oss retten til å avkreve en passende betaling hvis du vil kontrollere Personinformasjonen som er lagret hos oss. Kredittkortinformasjon. Du må oppgi kredittkortinformasjon eller annen betalingsinformasjon når du vil skaffe deg varer, innhold, produkter, medlemskap eller tjenester som krever betaling. Vi undersøker gyldigheten av slik informasjon og bruker den bare til kreditt-/betalingsformål. Denne informasjonen formidler vi til tredjeparter bare i den grad dette er nødvendig for å validere og behandle dine betalinger. Kredittkortinformasjon du oppgir under registreringsprosessen, behandles over sikre, krypterte forbindelser. Imidlertid er ingen Internett-forbindelse eller trådløs forbindelse hundre prosent sikker, og vi kan derfor ikke garantere at uautorisert tilgang ikke vil forekomme. Kampanjeinformasjon. Vi vil kunne be deg om Personinformasjon eller annen informasjon ved ulike anledninger, inkludert, men ikke begrenset til, de gangene du deltar i kampanjer, konkurranser eller lotterier eller svarer på et tilbud (alle kalt en "Kampanje"). Forespurt Personinformasjon kan omfatte kontaktinformasjon (f.eks. navn, e-postadresse og leveringsadresse) og demografisk informasjon (f.eks. postnummer og alder). Du vil kanskje ikke kunne delta i en Kampanje som involverer eller er finansiert sammen med en tredjepart, uten at du gir oss tillatelse til å dele din Personinformasjon med arrangementets sponsorpartner, premiegiver, reklamebyrå eller administrator med det formål å administrere arrangementet/tilbudet. Deltakelse i Kampanjer er helt frivillig, og du får alltid mulighet til å velge om du vil delta eller ikke. Spørreundersøkelser. Fra tid til annen vil vi kunne be deg delta i spørreundersøkelser for å hjelpe oss med å forbedre Tjenestene eller for at vi bedre skal forstå våre nettbesøkere, brukere, registrerte brukere og abonnenter. Hvis du deltar, gir du oss Personinformasjon eller annen informasjon på frivillig basis, og du gjør dette innforstått med at du gir oss din tillatelse, slik det fremgår av vår Personvernerklæring, til å samle inn, lagre, behandle og/eller bruke slik Personinformasjon (og annen informasjon) til interne formål. Vi vil også kunne bruke informasjonen til andre formål og/eller dele den med en hvilken som helst partner vi presenterer for deg når vi ber deg delta i spørreundersøkelsen. Kundestøtte. Tjenesten vil kanskje tilby støtte og teknisk hjelp via telefon eller e-post. Når du kommuniserer med kundestøtte, uansett sammenheng, samtykker du samtidig i følgende: (i) for å kunne gi deg den hjelpen du trenger, må en operatør og dennes leder kanskje måtte se på, bruke og redigere din Personinformasjon (eller annen informasjon som du oppgir i kommunikasjon knyttet til brukerstøtte og hjelp), og (ii) kundestøtten må ha adgang til å svare deg via e-post eller telefon. 6. Personinformasjon vi samler inn. Systeminformasjon. SCS samler inn IP-adressene og meldingsinformasjonen til dine datamaskiner, systemer og/eller nettverk og bruker disse til systemadministrasjon, registre, kapasitetsplanlegging, volumer og andre driftsanliggender og også til annonsering og royaltyrapportering i den grad dette følger av forretningsdriften. Når du bruker våre Tjenester, registrerer SCS-serverne dette, og denne informasjonen kan bli lagret sammen med din registrering og dine bestillinger og annen informasjon du gir oss. Dette gjør det mulig for oss å finne ut hvilke andre nettsteder som refererer til SCS. Informasjon om dine besøk. Vi samler inn og vedlikeholder Personinformasjon og annen informasjon om dem som besøker våre Tjenester, brukerne av utstyr som skaffer tilgang til eller benytter våre tjenester, alle som sender oss informasjon eller meldinger, samt mottakere av informasjon fra oss. Mye av informasjonen vil vi kunne samle inn direkte gjennom spørsmål (f.eks. om hobbyer, interesser, kjøpevaner, musikkpreferanser, problemer ved bruk av bestemte funksjoner), men vi akkumulerer også informasjon på en ikke-personrelatert måte ved hjelp av teknikk som viser for eksempel besøkendes eller brukeres surfemønstre eller aktiviteter, domenet som besøkeren kommer fra når vedkommende skaffer seg tilgang til eller klikker seg gjennom en Tjeneste, sidevisninger, nedlastinger, direkteavspillinger og lignende. Vi bruker informasjon fra våre besøkende til å forbedre og tilpasse våre Tjenester og reklamen og Kampanjene vi gjør tilgjengelig, med det formål å skape en rikere opplevelse. Vi akkumulerer informasjon (hvilket vil si at informasjonen ikke kan knyttes til enkeltindivider) for å analysere trender og statistikk slik at vi kan forbedre din Internett-opplevelse, våre Tjenester og vår kundestøtte. Hvis du besøker oss eller bruker Tjenestene eller har registrert deg eller gitt oss Personinformasjon om deg selv, er det sannsynlig at vi bruker informasjonskapsler (hvordan vi bruker informasjonskapsler, fremgår av delen med tittelen "Informasjonskapsler") til å identifisere deg og knytte deg til din registrering, din relevante Konto, ditt brukernavn (bruker-ID), din oppgitte informasjon og dine innstillinger. Informasjonskapsler. Når du besøker en av våre Tjenester, er det mulig at vi bruker teknikken som kalles "informasjonskapsler" (cookies), som lagrer en mindre mengde data på datamaskinen din. Mens den egentlige informasjonskapselteknikken er blant de vanligste, har vi i tillegg et bredt spekter av tekniske verktøy, midler og mekanismer (f.eks. XML-teknikk, "clickstream"-data osv.) som vi vil kunne bruke for å forbedre og utvide Tjenestene vi tilbyr. Vi bruker termen "informasjonskapsel" når vi henviser til et av eller alle disse verktøyene, midlene og mekanismene, enten de er tilgjengelige og i bruk i dag eller vil bli utviklet i fremtiden. Vi bruker informasjonskapsler på en rekke måter. Vi bruker dem for eksempel til å lagre din bruker-ID, ditt Kontonummer eller annen informasjon (slik at du ikke trenger å skrive inn dette på nytt hver gang du bruker våre Tjenester) og til å hjelpe oss med å holde oversikt over dine besøk hos våre Tjenester og, i noen tilfeller, dine besøk på nettstedene til våre annonsører eller partnere eller merkepartnere, noe som gjør det lettere for oss å finne ut hvilke Tjenester, Kampanjer, egenskaper, innholdstyper og funksjoner brukerne liker best. Generelt vil du ved hjelp av nettleseren eller et separat innkjøpt verktøy kunne slette informasjonskapsler fra harddisken og blokkere eller begrense et bredt utvalg av slike kapsler. Imidlertid vil det å slette eller blokkere informasjonskapsler knyttet til våre Tjenester kunne begrense din mulighet til å bruke Tjenestenes funksjoner. Vi vil også kunne bruke egne teknikker til å oppdage fraværet eller tilstedeværelsen av en hvilken som helst versjon av Programvaren eller Programvareoppdateringer som er installert på datamaskinen din, og til å holde oversikt over og overvåke Innholdet du laster ned, direktespiller, bruker eller på annen måte skaffer deg tilgang til. Én eller flere av disse aktivitetene kan forekomme jevnlig eller ved behov uten at du gis beskjed om dette spesielt. Vi vil også kunne bruke informasjonskapsler til å identifisere datamaskinen din hver gang SCS automatisk oppdaterer eller forsøker å oppdatere Programvaren. Informasjonskapsler gir oss anledning til å overføre og forberede automatisk installering av oppdateringer, modifikasjoner og også fullstendige reinstallasjoner av Programvaren på datamaskinen din for å løse problemer knyttet til sikkerhet, administrasjon av digitale rettigheter, interoperabilitet og ytelse og for å forbedre utvalget av funksjoner som er tilgjengelig gjennom våre Tjenester. Datamaskin-ID. Enkelte SCS-programmer genererer en datamaskin-ID ("ID") under installeringsprosessen. Dette er et nummer som brukes til å identifisere datamaskinen utelukkende for lisensieringsformål, og som ikke inneholder informasjon om deg, datamaskinen, filene dine eller andre data på systemet. Datamaskin-ID-en er et effektivt middel til bekjempelse av piratkopiering av programvare. 7. Bruk av din Personinformasjon. Kontakte deg. Vi vil kunne ta kontakt med deg uten din spesifikke tillatelse vedrørende det følgende: (i) dine Tjeneste-relaterte Kontoer, (ii) dine transaksjoner, (iii) din bruk av Tjenestene, (iv) Programvare eller oppdateringer, (v) for å formidle kunngjøringer knyttet til Tjenestene og (vi) i tilknytning til kundestøtte (inkludert svar på spørsmål eller forespørsler du sender oss). Med mindre du gir oss beskjed om noe annet, vil vi også kunne kontakte deg om produkter, tjenester, Kampanjer og andre aktiviteter som vi tror kan være av interesse. Vi vil sørge for at du får tilgang til avmerkingsbokser (noen av disse kan være konfigurert slik at standardvalget er ja, "opt in") som du kan merke av eller fjerne merket i, idet du angir dine preferanser vedrørende hvordan og i hvilken forbindelse vi skal kunne kontakte deg. Vær spesielt oppmerksom på slike innstillinger fordi de generelt er konfigurert slik at standardsvaret er ja ("opt in"), og dermed samtykker du i å motta informasjon fra oss med mindre du fjerner merket i boksen og dermed svarer nei ("opt out"). Du vil kanskje også kunne angi ditt ønske om å motta informasjon om et spesielt tilbud/produkt på annen måte (f.eks. via en e-postforespørsel) eller ved å endre innstillinger i en brukerprofil. Hvis du er eller kommer til å bli mottaker av kommersiell informasjon fra oss, er det to metoder du kan bruke til å avbryte videre mottak av slik informasjon. Hvis du ikke ønsker å motta videre kommersiell informasjon fra oss, kan du kontakte listevedlikeholdsavdelingen (https://www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=11) hos SCS og be om at det ikke skal bli sendt noen form for slik informasjon til deg i fremtiden. I tillegg vil du i hver enkelt meddelelse du får fra oss, få mulighet til å velge "Avslutt abonnement" eller si nei til ("opt out") å motta den aktuelle typen informasjon i fremtiden. Merk imidlertid at når du bruker sistnevnte metode, avslutter du ikke abonnementet på alle typer informasjon knyttet til våre Tjenester, med mindre du spesifikt har avsluttet abonnementet på de andre typene informasjon også. Du har selvsagt alltid muligheten til å kontakte kundestøtten for den aktuelle tjenesten, personalet vil med glede hjelpe deg. 8. Deling av din Personinformasjon med andre. Generelt. Vi vil kunne videreformidle din Personinformasjon eller annen informasjon vi har, for bruk til markedsføringsformål: (a) til ethvert eierselskap og datterselskap og/eller med tilknyttede selskaper og med ethvert selskap som har navnet "Sony" som del av sitt merkenavn eller handelsnavn (samlet kalt "Tilknyttede selskaper") og (b) til tredjeparter hvis du har sagt ja til ("opted in") eller på annen måte gitt ditt samtykke til deling av informasjon med slike tredjeparter for bruk til markedsføringsformål. Vi vil også kunne videreformidle din Personinformasjon: (i) i den grad dette kreves av lover og bestemmelser, forvaltningsorganer eller domstoler, (ii) i den grad dette kreves for å svare på spørsmål, forespørsler eller klager du måtte ha, (iii) til personer eller selskaper som vi bruker til kundestøtte eller teknisk støtte eller annen type bistand knyttet til driften av våre Tjenester, vår forretningsvirksomhet, våre operasjoner og aktiviteter; imidlertid kan slike personer og selskaper ikke bruke slik informasjon til noe annet formål med mindre du samtykker i dette, eller (iv) for å beskytte sikkerhet og eiendom for deg, våre brukere, eventuelle tredjeparter, offentligheten eller leverandører, kontraktører, våre lisensgivere samt våre Tilknyttede selskaper. Vi vil også kunne videreformidle akkumulert informasjon (men ikke Personinformasjon) om våre besøkende med annonsører, forretningspartnere, sponsorer og andre tredjeparter. Videre vil vi kunne formidle anonym informasjon om din bruk av og besøk hos våre Tjenester med tilknyttede tredjeparter innen markedsføring (f.eks. selskaper som er vert for annonser og koblinger til deres klienters tjenester på Internett) med det formål å måle virkningsgraden av markedsføringsprogrammer. Slike tilknyttede markedsføringsselskaper vil registrere sidene du besøker, og den informasjonen disse selskapene samler inn, kan, som nevnt, ikke knyttes til deg som person. Sammerkede nettsteder. Når du besøker eller bruker en del av Tjenesten som er sammerket, eller som er del av en felles kampanje eller samkampanje som involverer SCS og én eller flere tredjeparter, (alle kalt en "Merkepartner"), samtykker du i å gi og overføre Personinformasjon og annen informasjon som er samlet inn av, oppgitt eller innhentet, til SCS og til hver av Merkepartnerne som er involvert, uten videre varsler eller krav om spesifikt samtykke. Dette skyldes oppbygningen av vår og Merkepartnerens felles kampanje. Vær oppmerksom på at vi ikke styrer Merkepartneres bruk eller behandling av informasjonen du gir dem, og du må selv undersøke hvert enkelt selskaps retningslinjer for personvern for å finne ut hvilke rettigheter du har med hensyn til selskapets bruk og behandling av informasjon fra deg. Dette betyr at Personinformasjon og annen informasjon som du oppgir eller vi innhenter på denne måten, kan samles, lagres og brukes av oss og alle involverte Merkepartnere, og, med mindre det finnes en egen sammerket personvernerklæring som er lagt ut på eller koblet direkte til det sammerkede Nettstedet, vil din Personinformasjon bli samlet inn, lagret og brukt av oss i samsvar med denne Personvernerklæringen og av hver av Merkepartnerne i samsvar med disses egne retningslinjer for personvern. Merkepartnere vil kunne kontakte deg med meldinger av kommersiell og reklamemessig natur, slik det vil kunne fremgå av personvernerklæringen som er lagt ut på det sammerkede Nettstedet, eller i Merkepartnerens egen personvernerklæring, alt etter hva som er aktuelt. Du bør lese alle aktuelle personvernerklæringer grundig, for du må kontakte oss og hver enkelt Merkepartner direkte, alt etter hva som er aktuelt, hvis du finner ut at du ikke lenger ønsker å motta informasjon, eller hvis du vil tilføye noe til eller endre eller tilbakekalle informasjon du selv har oppgitt. Tredjeparters bruk av informasjon. Når en annen part (enten et Tilknyttet selskap eller en annen type part) henter inn eller på annen måte får tilgang til din Personinformasjon (eller annen informasjon) i samsvar med denne Personvernerklæringen, kan denne tredjeparten (inkludert Tilknyttede selskaper) bruke og behandle Personinformasjonen i samsvar med sine egne retningslinjer for personvern. Du kan når som helst tilbakekalle din godkjenning av at en tredjepart eller et Tilknyttet selskap skal ha tilgang til din Personinformasjon, men dette må i så fall gjøres ved at du kontakter den aktuelle tredjeparten direkte. Vi har ikke kontroll over og er ikke ansvarlig for slike andre parter (inkludert Tilknyttede selskaper) eller deres retningslinjer for personvern eller deres bruk eller behandling av din Personinformasjon eller annen informasjon. Vi gjør ingen representasjon omkring tredjeparters (inkludert Tilknyttede selskaper) bruk, håndtering, lagring, behandling eller vedlikehold av din Personinformasjon eller annen informasjon, og du må derfor lese personvernerklæringen til slike tredjeparter (inkludert Tilknyttede selskaper) grundig. Hvis du sier opp et abonnement på informasjon fra en tredjepart (inkludert et Tilknyttet selskap), innebærer dette ikke at du automatisk slutter å motta informasjon du tidligere har samtykket i å motta fra oss. Likeledes, hvis du sier opp et abonnement på informasjon fra oss, innebærer dette ikke at du automatisk slutter å motta informasjon fra tredjeparter (inkludert Tilknyttede selskaper). Vi gjør ingen representasjoner omkring hvordan tredjeparter bruker, håndterer, behandler, lagrer eller vedlikeholder din Personinformasjon eller annen informasjon. Tilknyttede selskapers bruk av informasjon. Hvis vi videreformidler din Personinformasjon (eller annen informasjon) til et Tilknyttet selskap i samsvar med denne Personvernerklæringen (f.eks. slik det fremgår av delen "Deling av din personinformasjon med andre – Generelt") eller via et valg ("opt in") du gjør, eller etter å ha innhentet ditt samtykke på annen måte enn gjennom denne Personvernerklæringen, vil du bli varslet om at vi har videreformidlet din Personinformasjon eller annen informasjon, samt navnet på det Tilknyttede selskapet informasjonen er formidlet til, slik at du har mulighet til å gjennomgå personvernerklæringen til det Tilknyttede selskapet. Hvis vi imidlertid gir deg navnet på det Tilknyttede selskapet i forbindelse med et valg ("opt in") du gjør, vil vi ikke sende deg slik tilleggsvarsling. Vær oppmerksom på at innenfor denne Personvernerklæringen vil et Tilknyttet selskap som også er en Merkepartner, behandles som en Merkepartner i alle relevante henseender. Sammenslåinger, overtakelser og overføringer. Når du bruker én eller flere av våre Tjenester, gir du samtidig ditt samtykke til overføring, avsløring og bruk av Personinformasjon og annen informasjon om deg selv som vi har innhentet, og som styres av denne Personvernerklæringen, til og overfor enhver eier av, operatør av eller etterfølger til Tjenestenes aktiva, inkludert overdragelser, overføringer, salg eller lisensieringer av hele eller deler av våre rettigheter og til én eller flere av våre Tjenester. Din fortsatte bruk av enhver slik Tjeneste på eller etter ikrafttredelsesdatoen for overdragelse, overføring, salg eller lisensiering av en slik type vil medføre at du samtykker i å være bundet av alle betingelser og vilkår og retningslinjer for personvern som den etterfølgende eier eller operatør fastsetter. 9. Rapportering av informasjon. Vi er pålagt å sende rapporter (uten Personinformasjon) til våre lisensgivere og eiere av tilgjengelig innhold i Tjenesten vedrørende nedlasting, brenning, overføring, visning av og lytting til innhold samt annen informasjon relatert til brukeraktivitet, blant annet for å sikre at vi betaler riktig royalty til våre lisensgivere og innholdsrettighetshavere. 10. Kommunikasjon med venner. Noen av våre Tjenester kan ha funksjoner som gjør deg i stand til å sende informasjon til andre. Vi vil under ingen omstendigheter påta oss noen betalingsforpliktelse som er foranlediget av deg eller av andre personer som har fått tilgang til ditt brukernavn og passord, din konto eller din e-postadresse. Vi kan, selv om vi ikke er forpliktet til dette, overvåke din kommunikasjon, for eksempel meldinger som sendes til, fra, innenfor eller direkte relatert til våre Tjenester, for å sikre at våre retningslinjer for bruk og våre betingelser og vilkår blir overholdt (vi tillater f.eks. ingen uanstendig, ærekrenkende eller grov språkbruk og heller ikke innhold som kan krenke andres rettigheter), og vi forbeholder oss retten til å blokkere, fjerne og/eller rapportere slik kommunikasjon og aktivitet etter eget forgodtbefinnende. Vi har anledning til å føre registre over brukernes meldinger og (blant annet) e-postadressene knyttet til disse. 11. Sikkerhet. I samsvar med våre Tjenestevilkår tar vi, ut fra et forretningsperspektiv, rimelige forholdsregler for å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til Personlig informasjon (og annen informasjon) og for å hindre uautorisert tilgang. Når du for eksempel bruker kredittkort i forbindelse med en Tjeneste, benytter vi kryptering av typen SSL (Secure Socket Layer) i vår kredittkortbehandling. Selv om vi tar slike forholdsregler og forsøker å ivareta sikkerheten til din Personinformasjon (og annen informasjon), kan vi ikke garantere at uautorisert tilgang ikke vil forekomme, eller at all din kommunikasjon over Internett, telefon, trådløst nettverk eller via andre kanaler vil være uten avbrudd og feil eller at den ikke vil kunne fanges opp av personer uten autorisasjon. 12. Koblinger til andre nettsteder. SCS kan fra tid til annen tilby koblinger til andre nettsteder fra våre Tjenester. Tilsvarende kan andre nettsteder også ha henvisninger til, reklamere for og inneholde koblinger til våre Tjenester. Imidlertid verken støtter eller sponser vi andre nettsteder, vi er ikke ansvarlig for personvernet eller aktiviteten eller innholdet på slike nettsteder, vi fraskriver oss uttrykkelig alle utsagn og påstander gjort på slike nettsteder, og vi fraskriver oss alt ansvar knyttet til din bruk av og innholdet på slike nettsteder. Du vil kanskje komme til ett av disse nettstedene ved å klikke på et reklamebanner i forbindelse med et merkesamarbeid eller helt enkelt ved å klikke på en kobling på en av SCS-nettsidene. Disse nettstedene vil kunne generere sine egne informasjonskapsler eller samle inn Personinformasjon, så du bør utvise forsiktighet når du besøker dem. Vær også oppmerksom på at vi noen ganger tillater tredjeparter å tilby abonnements- og registreringsbaserte tjenester på vårt Nettsted. SCS er ikke ansvarlig for handlingene eller retningslinjene til slike tredjeparter med hensyn til Personinformasjon eller annen informasjon som du eventuelt gir dem, og du bør alltid sette deg grundig inn i de aktuelle retningslinjene for personvern før du gir Personinformasjon til andre. 13. Samtykke til behandling av Personinformasjon i USA. Ved å gi oss Personinformasjon eller annen informasjon forstår og samtykker alle besøkende, brukere og mottakere av Tjenesten og av informasjon, funksjoner, Kampanjer eller varer eller tjenester tilgjengelig fra eller gjennom Tjenesten, inkludert, uten begrensning, besøkende og brukere i landene i EU-området (hvis tillatt å besøke og/eller bruke noen av våre Tjenester) uforbeholdent i innsamlingen, vedlikeholdet, bruken og behandlingen av slik informasjon i USA og/eller i territorier eller områder utenfor USA, uaktet at enkelte myndigheter vil kunne finne at beskyttelsen av slike data i USA ikke tilsvarer den som kreves i EU-området eller andre rettsområder. 14. Slette eller endre Personinformasjon. For alle Tjenester gjelder det at endringer, tilføyelser og/eller sletting av din Personinformasjon eller annen informasjon må gjøres direkte i forhold til Tjenesten som slik Personinformasjon eller annen informasjon er oppgitt til. I tillegg kan du generelt foreta endringer, tilføyelser og/eller sletting i din Personinformasjon i "Min konto"- eller profildelen av den aktuelle Tjenesten, inkludert endringer i slikt du tidligere har samtykket i og valgt. Hvis du får problemer med å gjøre endringer, kan du sende en e-postmelding til kundestøtten via "Kundestøtte"-delen av Tjenesten. Hvis du vil endre personlig eller annen informasjon du har oppgitt til en tredjepart (inkludert tredjeparts Merkepartnere), må du henvende deg direkte til tredjeparten slik det fremgår av denne Personvernerklæringen, siden det er denne partens retningslinjer for personvern, ikke våre, som styrer deres bruk av informasjon fra deg, Personinformasjon inkludert. Vi vil ikke formidle eller gi slike ønsker om endringer, tilføyelser og/eller sletting til noen annen part, heller ikke til Tilknyttede selskaper. Når du endrer din Personinformasjon via kundestøtte eller "Min konto"- eller profildelen, påvirker dette bare Personinformasjonen knyttet til den aktuelle Tjenesten, så hvis du har gitt Personinformasjon til flere Tjenester, må du kontakte hver enkelt av dem for å få endret Personinformasjonen din innenfor den enkelte Tjenesten. Vi minner også om at hvis du trenger informasjon om hvordan en tredjepart behandler eller bruker din informasjon, eller hvis du ønsker å tilføye noe til, endre eller tilbakekalle informasjon gitt til en tredjepart, inkludert en Merkepartner, må du henvende deg direkte til denne tredjeparten. I den grad din Personinformasjon ikke lenger er påkrevd ut fra lover og bestemmelser, våre egne revisjonsrutiner eller til arkiverings-, markedsførings-, eller registerformål eller ut fra andre retningslinjer eller rutiner, vil vi på forespørsel og innen forretningsmessig rimelige grenser forsøke å fjerne tilgangen til den fra vår aktive database, men vi har rett til å beholde sikkerhetskopier, arkiver, reviderbare oppføringer og registreringer av slettinger for å oppfylle kravene i lover og bestemmelser og for å oppfylle våre interne retningslinjer og krav, selv om din Personinformasjon ikke lenger er tilgjengelig i våre aktive databaser. Enkelte typer Personinformasjon (f.eks. fødselsdato) vil kanskje ikke kunne slettes eller endres, eller vi vil kunne be deg (eller en forelder eller verge) om å legge frem bevis på at det er gjort en feil i registreringen av slik informasjon, før vi vil foreta endringen. 15. Endringer i vår Personvernerklæring. Vi forbeholder oss rett til å endre denne Personvernerklæringen når vi finner behov for det. Vi anbefaler derfor at du besøker oss og leser Personvernerklæringen med jevne mellomrom slik at du holder deg oppdatert i forhold til de nyeste bestemmelsene i erklæringen og til enhver tid vet hvilke bestemmelser som gjelder for deg. Hvis vi gjør vesentlige endringer i Personvernerklæringen, endrer vi koblingen "Personvernerklæring" i de berørte tjenestene til ordlyden "Personvernerklæring oppdatert XX/XX/XXXX" i minst 30 dager. Alle endringer i Personvernerklæringen vil gjelde fra publiseringstidspunktet, og din videre bruk av én eller flere Tjenester etter publiseringen vil innebære at du godtar og samtykker i å være bundet av samtlige endringer. 16. Definisjoner. "Konto" henviser til en hvilken som helst brukerkonto som du har registrert i Tjenesten. "Tilbud" henviser til alle tilbud, operasjoner, aktiviteter og Kampanjer som er knyttet til eller tilgjengelig via Nettstedet og Programvaren. "Personinformasjon" betyr personlig identifiserbar informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, e-postadresse, navn, post- og/eller faktureringsadresse, telefonnummer, kredittkortnummer og -utløpsdato og annen informasjon knyttet til sikkerhet og identifikasjon. "Tjenesten" og "Tjenestene" betyr (i) Nettstedet, (ii) Programvaren, (iii) Tilbudene og (iv) alle oppdateringer til Nettstedet, Programvaren og Tilbudene, samlet og enkeltvis. "Nettstedet" henviser til nettstedene www.sonycreativesoftware.com og www.acidplanet.com og eventuelle andre nettsteder som drives av SCS, der Personvernerklæringen er lagt ut, inkludert nettsteder som er sammerket av SCS og en tredjepart eller et Tilknyttet selskap. "Programvaren" henviser til et hvilket som helst av eller alle programmene og oppdateringene som gjøres tilgjengelig av oss for bruk sammen med én eller flere av våre Tjenester. Når Programvaren er lastet ned til og/eller installert på harddisken på datamaskinen din og/eller på din trådløse enhet eller mobiltelefon, samtykker du i at oppdateringer og sikkerhetskomponenter som tillater beskyttelse av filer, skal la direkteavspilling, tilgang og bruk skje bare slik det er bestemt i våre Tjenestevilkår (inkludert eventuelle lisensavtaler for sluttbrukere), og at bruksregler fastsatt av oss, eventuelle lisensgivere og innholdsrettighetshavere senere automatisk kan installeres, reinstalleres og oppdateres på datamaskinen og din registrerte trådløse enhet eller mobiltelefon uten at dette varsles spesielt. 17. Spørsmål. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne Personvernerklæringen eller noen del av vår innsamling, behandling, lagring eller bruk av din Personinformasjon eller annen informasjon som lagres av SCS, kan du sende oss et brev eller en e-postmelding (hvis du sender oss e-post og er registrert i én eller flere av våre Tjenester, ber vi deg opplyse om hvilke Tjenester dette gjelder): Sony Creative Software Inc. 8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562 Du kan også kontakte oss ved å følge e-postinstruksjonene på Internett på https://www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo © 2007 Sony Creative Software Inc. Alle rettigheter forbeholdes.