Sekretesspolicy
Integritetspolicy (Inklusive dina integritetsrättigheter i Kalifornien) Sony Creative Software Inc. ("SCS") Senast uppdaterad och gäller från: 11 april 2007 På Sony Creative Software Inc. anser vi att du som användare av våra Tjänster skall ha rätt att veta vår praxis gällande information vi kan samla in när du besöker eller använder våra Tjänster. Den här integritetspolicyn ("Integritetspolicy") är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss, som bland annat informerar dig om vår praxis inom informationshantering, inklusive vilken sorts information vi samlar in, hur informationen används, lagras och skyddas, samt hur du kan påverka hur informationen hanteras och sprids. Med "SCS", "vår", "vi" eller "oss", menas inte bara Sony Creative Software Inc. utan även dess koncernbolag (som definieras nedan), agenter och leverantörer som driver eller administrerar Tjänster eller Tjänsterelaterade aktiviteter för vår räkning. Alla villkor med stor bokstav som används i den här integritetspolicyn är definierade antingen i villkoren och bestämmelserna i integritetspolicyn eller i avdelningen "Definitioner" nedan. 1. Integritet allmänt. Den här integritetspolicyn styr hur vi använder och hanterar din Personliga Information (som definieras nedan) samt annan information, och gäller för Tjänsten, om inget annat anges. Den här integritetspolicyn gäller inte för andra programvaror, webbplatser, tjänster, varor, andra material (materiella eller immateriella), eller tredje part, även om de är märkta med Sony® eller länkas till/från någon av våra Tjänster. När du besöker en Sajt med co-branding från SCS eller en eller flera tredje parter eller koncernbolag ("co-branding parter"), kan en annan integritetspolicy gälla för co-branding partens användande av din Personliga Information eller annan information. Se avdelningen "Webbplatser med co-branding" nedan för mer information om de här typerna av sajter och erbjudanden. För att använda vissa av våra Tjänster, såsom att registrera eller hämta Programvaror eller ta emot erbjudanden eller marknadsföringsinformation som kan vara tillgängliga via våra Tjänster, kan det vara nödvändigt för dig att tillhandahålla Personlig Information eller annan information. Om du väljer att inte ange din Personliga Information, är det möjligt att du inte kommer att kunna göra vissa eller alla av dessa saker. Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna acceptera den här integritetspolicyn för din egen räkning samt ange Personlig Information till oss om inget annat avtalats av SCS. Om du är under 18 år men åtminstone 13 år gammal, måste dina föräldrar eller vårdnadshavare acceptera den här integritetspolicyn (och alla tillämpliga Användningsvillkor och slutanvändarlicenser) samt utföra transaktioner med SCS för din räkning (du kan inte utföra transaktioner direkt med SCS). 2. Accepterande av integritetspolicyn. Du medger att du har läst, förstått och godtagit alla villkoren i den här integritetspolicyn om du utför eller försöker utföra något av följande: (i) hämtar, installerar, kopierar, eller på något annat sätt kommer åt eller använder någon eller alla delar av någon av våra Tjänster; (ii) tillhandahåller information genom, på, eller till Tjänsten; (iii) väljer eller klickar på "Jag godtar", "Jag Accepterar" (eller andra jämförbara, någorlunda likställda, eller liknande ord); eller (iv) fortsätter registrerings- eller installationsprocessen. För att påminna, vi använder termerna "använda" och "använder" i betydelsen att du hämtar, installera, kopierar, skickar, kommer åt, påbörjar eller utnyttjar någon av förmågorna, finesserna eller funktionerna hos våra Tjänster eller om du försöker göra någon av dessa saker. Om det finns något av villkoren i den här integritetspolicyn du inte godtar skall du klicka på ikonen eller knappen med texten "Jag godtar inte" eller "Avbryt" (eller andra jämförbara, någorlunda likställda, eller liknande ord) och inte göra eller försöka göra något av (i) till (iv) ovan. 3. Meddelande till boende i Kalifornien - Dina integritetsrättigheter i Kalifornien. En boende i Kalifornien som har angett personlig information till ett företag som han/hon har en affärsrelation med för personliga, familje- eller hushållsskäl (en "Kalifornien kund") har rätt att begära information om huruvida företaget har skickat vidare kundens personliga information till tredje part för den tredje partens direktreklamsändamål. Generellt gäller att om företaget har lämnat ut personlig information efter begäran av en kund i Kalifornien, måste företaget lämna en lista över alla tredje parter som har fått ta del av den personliga informationen under föregående kalenderår. Även en listan över vilka kategorier av personlig information det rör sig om måste lämnas ut. Enligt lag måste ett företag dock inte lämna ut de ovan beskrivna listorna om företaget använder sig av och visar upp (i sin integritetspolicy) en policy att inte lämna ut sina kunders personliga information till tredje part för direktreklamsyften, om inte kunden aktivt godkänner utlämnandet (opt-in). Istället kan företaget följa lagen genom att meddela kunden om hans eller hennes rättighet att hindra utlämnandet av personlig information, samt erbjuda en kostnadsfri metod för att utöva den rättigheten. Vi lämnar inte ut din Personliga Information till tredje part för direktreklamsyften om du inte godkänner detta. Kunder i Kalifornien kan begära information om vår integritetspolicy genom att följa instruktionerna för e-post på www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. Lägg märke till att vi måste svara på en begäran per kund från Kalifornien varje år och att vi inte måste svara på begäran som inkommer på andra sätt än genom den ovan beskrivna e-posten. Om du är registrerad på någon av våra Tjänster kommer instruktionerna att fråga vilka Tjänster du är registrerad på. Det kommer att hjälpa oss att svara på din begäran snabbare och mer effektivt. 4. Specifikt meddelande riktat till föräldrar med barn under 13 år. SCS är medvetet om vikten av att skydda Personlig Information om barn under 13 år och vill uppfylla alla lagar och regler rörande insamlande, lagrandet och användandet av Personlig Information om barn under 13 år, inklusive den amerikanska Children's Online Privacy Protection Act. Vi försöker inte samla in, och tillåter inte insamlandet, lagrandet, eller användandet av Personlig Information eller annan information om någon under 13 år. Vi gör inte och kommer inte att uppsåtligen samla in, bevara, lagra, använda eller sprida sådan information. Om du är under 13 år skall du inte använda våra Tjänster eller ange någon Personlig Information eller annan information om dig själv genom våra Tjänster. Om du som förälder eller vårdnadshavare har konstaterat att ett barn under 13 år har skickat in Personlig Information utan din tillåtelse eller ditt medgivande, kommer vi efter att ha fastställt att du är barnets förälder eller vårdnadshavare, på din begäran ta bort barnets Personliga Information eller annan information från vår databas. För att begära att vi tar bort ditt barns Personliga Information eller annan information följ instruktionerna för e-post på: www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=12 och se till att ange samma användarnamn, e-postadress och lösenord som ditt barn angav. Om du inte vet, eller inte är säker, kontakta då vår integritetsadministratör via instruktionerna för e-post på: www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. 5. Personlig Information du anger. Allmänt. Lägg märke till att du ansvarar för att den Personliga Information du anger till oss är aktuell och komplett. Om du anger din Personliga Information eller annan information till oss kan du registrera Programvaror eller andra produkter, genomföra köp i vår onlineshop, delta i betatester, tävlingar, kampanjer, testerbjudanden, chattrum, anslagstavlor, ta emot e-post, komplettera registreringar, prenumerera på nyhetsblad eller e-postlistor, samt köpa produkter, innehåll och tjänster från någon av våra Tjänster. Vi kan kombinera Personlig Information eller annan information som du förser oss med annan information vi samlar in från dig eller tredje part för att mer effektivt kunna anpassa våra Tjänster och erbjudanden till dig och våra andra användare. På begäran kan vi göra vad som är praktiskt möjligt för att låta dig inspektera, uppdatera eller korrigera Personlig Information i den mån sådana ändringar inte orsakar integritets- eller säkerhetsproblem. Däremot förbehåller vi oss rätten, med undantag för där det krävs av lagen, att ta ut en rimlig avgift för att låta dig inspektera din Personliga Information hos oss. Kreditkortsinformation. Du måste ange din kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation för att komma åt varor, innehåll, produkter, medlemskap eller tjänster som kräver betalning. Vi verifierar giltigheten hos informationen och använder den endast för betalningssyften. Informationen sprids från oss till tredje part endast i den mån det är nödvändigt för att verifiera och genoföra dina betalningar. Kreditkortsinformation du anger under registreringsprocessen sköts via säkrade, krypterade kopplingar; men ingen överföring via Internet eller trådlöst är helt säker och vi kan inte garantera att obehörig åtkomst aldrig kan förekomma. Kampanjinformation. Vi kan be om Personlig Information eller annan information vid flera tillfällen, inklusive men inte begränsat till, när du går med i en kampanj, tävling, eller dragning eller svarar på ett erbjudande (dessa är "Kampanjer"). Personlig Information kan inkludera kontaktinformation (såsom namn, e-postadress, och leveransadress), samt demografisk information (såsom postnummer och ålder). Det är möjligt att du inte kan delta i en Kampanj som involverar eller är medsponsrad av en tredje part utan att ge oss tillstånd att sprida din Personliga Information till medsponsorn eller till prisutdelaren, kampanjbyrån, eller administratören i administrationssyften för evenemanget eller erbjudandet. Deltagande i Kampanjer är frivilligt och du har alltid valet att delta eller inte. Undersökningar. Då och då kan vi fråga dig om du vill delta i undersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra Tjänster, eller för att vi bättre skall förstå våra besökare, användare, registrerade användare och prenumeranter. Om du deltar är den Personliga Information eller annan information du skickar till oss delgiven frivilligt och med förståelsen att du, enligt vår integritetspolicy, ger oss tillåtelse att, och vi förbehåller den rätten, samla in, lagra, behandla och/eller använda den Personliga Informationen (och annan information) för interna syften. Vi kan också komma att använda den för andra syften och/eller sprida den till de som angavs när vi frågade dig om du ville delta i undersökningen. Kundtjänst. Tjänsten erbjuder support och teknisk hjälp via telefon eller e-post. När du kommunicerar med kundtjänsten gör du det med kännedom om följande: (i) för att du skall kunna få den hjälp du behöver, kan den som svarar och de som skall hjälpa dig behöva se, använda och revidera din Personliga Information (eller all annan information du kan ge oss i dina hjälpkommunikationer). (ii) Kundtjänsten kan svara dig via e-post eller via telefon. 6. Personlig Information som vi samlar in. Systeminformation. SCS samlar in dina datorers, systems, och/eller nätverks IP-adresser och meddelandeinformation för systemadministration, protokollföring, kapacitetsplanering, volym samt andra drifttekniska anledningar, och även för reklam och rapportering av royalty om det behövs i affärsverksamheten. När du använder våra Tjänster, sparar SCS servrar den här informationen, som kan lagras tillsammans med din registrering, order, eller annan information du har givit oss. Det kan ge oss möjlighet att avgöra vilka andra webbplatser som refererar till SCS. Information om dina besök. Vi samlar in och bevarar Personlig Information och annan information om besökarna på våra Tjänster, användare av utrustning som kommer åt eller använder våra Tjänster, alla som skickar information eller kommunicerar med oss, samt mottagarna av våra meddelanden. En stor del av den här informationen kan vi samla in direkt genom frågor (t.ex. hobby, intressen, köpvanor, musiksmak, problem med att använda en specifik funktion), men vi sammanställer också information på ett icke-personligt sätt med hjälp av vår teknik, såsom vad besökarna och användarna tittar på eller vilka aktiviteter de använder, domänen en besökare kommer ifrån till en Tjänst, sidvisningar, nedladdningar, strömmande filer, och liknande. Vi använder informationen från våra besökare för att förbättra och skräddarsy våra Tjänster samt reklamen och Kampanjerna vi gör tillgängliga, i ett försök att ge en bättre upplevelse. Vi sammanställer information (med betydelsen att den inte är individuellt identifierbar) för att analysera trender och föra statistik för att förbättra dina upplevelser online, våra Tjänster, samt vår kundtjänst. Om du besöker eller använder Tjänsterna eller har registrerat eller gett oss din Personliga Information är det sannolikt att cookies (hur vi använder "cookies" är beskrivet i avdelningen nedan som heter "Cookies") ger oss möjlighet att identifiera dig samt associera dig med din registrering, ditt konto, användarnamn eller ID, information och inställningar. Cookies. När du besöker någon av våra Tjänster kan vi använda en teknik som kallas för en "cookie" som lagrar små mängder information på din dator. "Cookie"-teknik är bland de vanligaste teknikerna, men vi använder ett flertal tekniska verktyg och metoder (t.ex. XML-teknik, clickstream data, o.s.v.) för att hjälpa oss att förbättra Tjänsterna vi erbjuder. Vi kommer att använda termen "cookie" när vi refererar till något eller alla av de verktygen och metoderna, oavsett om de används nuvarande, håller på att utvecklas, eller kommer att utvecklas i framtiden. Vi använder oss av cookies på flera sätt. Exempelvis använder vi cookies för att spara ditt användar-ID, kontonummer eller annan information (för att du skall slippa ange den igen varje gång du besöker eller använder våra Tjänster) och för att hjälpa oss hålla reda på dina återbesök till våra Tjänster, samt i vissa fall, våra annonsörer, samarbetspartners, eller sajter med co-branding. Det hjälper oss att avgöra vilka Tjänster, Kampanjer och funktioner, samt vilket innehåll våra användare tycker bäst om. Oftast kan webbläsare eller separata programvaror låta dig radera cookies från din hårddisk, blockera dem, eller sätta upp restriktioner för en del av dessa cookies. Att radera eller blockera cookies i samband med våra Tjänster kan begränsa din förmåga att använda alla funktioner i vår Tjänst. Vi kan också komma att använda tekniken för att upptäcka frånvaron eller närvaron av alla version av Programvaror eller Programuppdateringar som är installerade på din dator, samt för att spåra och övervaka Innehåll som du laddar ner, strömmar, använder, eller kommer åt på annat sätt. Någon eller alla av de här aktiviteterna kan pågå periodiskt eller när det är nödvändigt, utan något specifikt meddelande till dig. Vi kan också komma att använda cookies för att identifiera din dator varje gång SCS automatiskt uppdaterar eller försöker uppdatera din Programvara. Cookies ger oss möjlighet att skicka och sätta upp automatiska installationer av uppdateringar, modifikationer och till och med hela ominstallationer av Programvaror på din dator för att rätta till problem med säkerhet, digital rights management, samarbeten, eller prestanda, eller för att utöka funktionerna som finns tillgängliga via våra Tjänster. Dator-ID. Vissa SCS tillämpningar skapar ett värde, dator identifiering ("ID") under installationsprocessen. Detta nummer används enbart för att identifiera din dator i licenssyfte. Det innehåller ingen specifik information om dig, datorn eller några filer eller andra data som finns på systemet. Värderna för Dator-ID är ett effektivt sätt att motverka piratkopiering av programvara. 7. Använda din Personliga Information. Kontakta dig. Utan att du har gett specifik tillåtelse kan vi kommunicera med dig angående något av följande: (i) dina Tjänstrelaterade konton, (ii) dina transaktioner, (iii) ditt användande av någon av våra Tjänster, (iv) Programvara, eller uppdateringar, (v) för att förse dig med meddelanden om Tjänster, samt (vi) för kundtjänstrelaterade syften (inklusive att svara på frågor du skickar till oss). Om du inte ger oss andra instruktioner kan vi också kommunicera med dig angående produkter, tjänster, Kampanjer, eller andra aktiviteter vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kommer att ordna med kryssrutor (vissa kommer att vara inställda på 'opt in' som standard) som du kan kryssa i för att visa hur och för vad vi får kontakta dig. Granska de här inställningarna noggrant eftersom de flesta kommer att vara inställda på "opt in" och du godkänner att ta emot information från oss om du inte kryssar ur eller avmarkerar rutan. Det kan vara möjligt för dig att ange huruvida du vill få information om ett specifikt val på andra sätt (såsom en begäran via e-post) eller genom att ändra inställningarna för din profil. Om du är eller blir en mottagare av våra affärsmeddelanden finns det två sätt att avsäga dig fler affärsmeddelanden från oss. För att inte längre få affärsmeddelanden från oss kan du kontakta SCS listunderhåll (https://www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=11) och avsäga till alla framtida affärsmeddelanden. Dessutom kommer du i alla affärsmeddelanden från oss att få möjligheten att "säga upp prenumerationen" eller "opt-out" från att få framtida meddelanden av den typen. Tänk på att när du använder det andra alternativet kommer du inte att säga upp prenumerationen på andra kategorier när det gäller våra Tjänster, om du inte specifikt väljer att säga upp prenumerationer eller opt-out från även dessa meddelanden. Du kan självklart alltid kontakta personalen i kundtjänsten för den specifika Tjänsten, de kommer att göra sitt bästa för att hjälpa dig. 8. Sprida din Personliga Information. Allmänt. Vi kan sprida din Personliga Information eller annan information som vi har i marknadsföringssyften: (a) med alla direkta och indirekta moderbolag, dotterbolag och/eller koncernbolag samt alla företag med namnet "Sony" som en del av dess märke eller affärsnamn (samlat, våra "Koncernbolag"); och (b) med tredje parter om du har valt "opt-in", eller om du på något annat sätt lämnat tillåtelse att sprida informationen till tredje part för marknadsföringssyften. Vi kan också sprida din Personliga Information som vi har: (i) enligt lagar och bestämmelser, juridiska processer eller domstolsbeslut; (ii) som krävs för att svara på en förfrågan, begäran eller ett klagomål som du har gjort; (iii) till personer eller företag som vi anlitar för kund och teknikrelaterad support eller annan support för driften av våra Tjänster, våra affärer, vår verksamhet samt våra aktiviteter; däremot kan sådana personer och företag inte används denna information för något annat syfte om inte du har givit ditt tillstånd; eller (iv) för att skydda säkerheten hos dig, våra användare, alla tredje parter, allmänheten, våra leverantörer, entreprenörer, licenstagare, eller oss själva samt våra koncernbolag. Vi kan också sprida sammanställd information (men inte Personlig Information) om våra besökare och användare med annonsörer, affärsparters, sponsorer samt andra tredje parter. Vi kan också sprida icke-personligt identifierbar information om ditt användande och dina besök till våra Tjänster med tredjeparts-koncernbolag i marknadsföring (t.ex. företag som hyser annonser och länkar till sina klienters webbplatser) för att mäta hur effektiva våra marknadsföringsprogram är. Dessa tredjeparts-koncernbolag i marknadsföring kommer att registrera vilka sidor du besöker och, än en gång, informationen som samlas in av dessa koncernbolag i marknadsföring är inte personligt identifierbar. Webbplatser med co-branding. När du besöker eller använder en del av Tjänsten som är co-branded, eller som är en del av en gemensam kampanj eller som involverar SCS och en eller flera tredje parter (dessa är "co-branded parter"), anger och godkänner du överförandet av Personlig Information och annan information som är insamlad eller anskaffad till SCS och till alla co-branded parter som är involverade, utan några ytterligare meddelanden eller tillstånd. Detta beror på det gemensamma erbjudandet mellan oss och en co-branded part. Kom ihåg att vi inte styr över en co-branded part och hur de använder eller behandlar information du delger dem och du bör läsa deras integritetspolicys för att avgöra vilka rättigheter du har när det gäller hur de använder och behandlar din information. Det här innebär att den Personliga Informationen och annan information du tillhandahåller eller som vi får tag i på det här sättet kan samlas in, lagras och användas av oss och varje co-branded part som är involverad. Om det inte finns en separat eller kompletterande integritetspolicy på eller direkt länkad till från en co-branded webbplats, kommer din Personliga Information att insamlas, lagras och användas av oss enligt den här Integritetspolicyn och av varje co-branded part enligt deras integritetspolicys. Co-branded parter kan kontakta dig med affärs- eller kampanjmeddelanden enligt integritetspolicyn på webbplatsen som är co-branded eller den separata integritetspolicyn hos den co-branded parten. Läs igenom alla relevanta integritetspolicys noggrant eftersom du måste kommunicera direkt med oss och varje co-branded part, om du beslutar dig för att inte längre ta emot meddelanden eller om du vill lägga till, ändra, eller återkalla någon information du har tillhandahållit. Hur tredje part använder information. När en annan part (ett koncernbolag eller annan) erhåller eller får tag i din Personliga Information (eller annan information) enligt den här Integritetspolicyn kan dessa andra parter (inklusive koncernbolag) använda och behandla din Personliga Information enligt sina respektive integritetspolicys. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande att en tredje part eller koncernbolag får ha din Personliga Information eller annan information, men för att göra det måste du kommunicera direkt med den tredje parten. Vi styr inte och är inte ansvariga för dessa andra parter (inklusive koncernbolag), deras integritetspolicys, eller deras användande eller behandling av din Personliga Information eller annan information. Vi gör inga anspråk på att beskriva hur någon tredje part (inklusive koncernbolag) använder, hanterar, lagrar, behandlar, eller bevarar din Personliga Information eller annan information, och du bör därför noggrant läsa igenom integritetspolicys för alla tredje parter (inklusive koncernbolag). Om du avsäger dig meddelanden från någon tredje part (inklusive koncernbolag), kommer du inte automatiskt att avsäga dig meddelanden som du tidigare gick med på att motta från oss. Likaledes, om du avsäger dig meddelanden som du tidigare gick med på att motta från oss, kommer du inte automatiskt att avsäga dig meddelanden från någon tredje part (inklusive koncernbolag). Vi gör inga anspråk på att beskriva hur någon tredje part använder, hanterar, behandlar, lagrar eller bevarar din Personliga Information eller annan information. Hur koncernbolag använder information. Om vi förser ett koncernbolag med din Personliga Information (eller annan information) enligt den här Integritetspolicyn (t.ex. enligt avdelningen "Sprida din Personliga Information - Allmänt"), en opt-in, eller efter att ha fått ditt tillstånd på ett annat sätt än genom den här integritetspolicyn, kommer du att meddelas att vi har spritt din Personliga Information eller annan information samt namnet på koncernbolaget som vi delade den med så att du kan ha möjlighet att läsa koncernbolagets integritetspolicy. Däremot om vi anger namnet på koncernbolaget i din opt-in eller tillståndsbegäran, kommer vi inte att skicka det här meddelandet. Tänk på att i den här Integritetspolicyn är ett koncernbolag också en co-branded part och kommer att behandlas därefter. Sammanslagningar, Uppköp och Överföringar. När du använder någon av våra Tjänster anses du ha godkänt överföring, överlämnande och användande av all Personlig Information eller annan information om dig som vi har tillgång till och som regleras av den här Integritetspolicyn, av alla ägare, drivare, eller efterföljare till vår Tjänsts tillgångar, inklusive alla tilldelningar, överföringar, försäljningar eller licenseringar av alla eller delar av våra rättigheter och till en eller flera av våra Tjänster. Dit fortsätta användande av Tjänsterna på eller efter verkställande datum för någon sådan tilldelning, överföring, försäljning, eller licensering, kommer att räknas som ditt godkännande av alla regler och villkor samt integritetspolicyn hos den nya ägaren, drivaren eller efterföljaren. 9. Rapportera information. Vi måste skicka rapporter, utan att inkludera någon Personlig Information, till våra licenstagare och ägarna av innehållet som finns tillgängligt via Tjänsten. Rapporterna innehåller information om nedladdningar, bränningar, överföringar, visning och lyssnande av innehåll samt annan information angående användaraktiviteten, för att bland annat se till att royaltybetalningarna från oss till våra licenstagare och ägarna av rättigheterna till innehållet blir rätt. 10. Kommunikationer med vänner. Vissa av våra Tjänster kan ha funktioner som låter dig skicka information till andra. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för några debiteringar som orsakas av dig eller någon annan person som har tillgång till ditt användarnamn eller lösenord, ditt konto eller din e-postadress. Vi kan, men måste inte, övervaka dina kommunikationer, såsom meddelanden till, från, inom, eller direkt relaterade till våra Tjänster för att försäkra oss om att våra policys om användandet, samt våra regler och villkor inte bryts (t.ex. inga obsceniteter, svordomar, eller stötande ordval, inget innehåll som kan överträda rättigheter) och vi har rätten att blockera, radera och/eller rapportera sådana kommunikationer och aktiviteter som vi finner lämpligt. Vi kan registrera användarnas meddelanden och bland annat de iblandade e-postadresserna. 11. Säkerhet. Enligt våra Användarvillkor, har vi tagit rimliga, affärsmässiga försiktigheter för att hålla din Personliga Information (och annan information) säker och konfidentiell, samt förhindra otillåten åtkomst. Till exempel, när du använder ditt kreditkort via Tjänsten, använder vi SSL-kryptering (Secure Socket Layer) när vi behandlar din kreditkortsinformation. Även om vi vidtar de här försiktigheterna när det gäller säkerheten för din Personliga Information (och annan information), kan vi inte garantera att otillåten åtkomst aldrig kommer att inträffa, eller att någon kommunikation över Internet, telefon, trådlöst eller andra kommunikationssätt kommer att vara oavbruten, felfri, eller inte kommer att snappas upp av andra utan tillåtelse. 12. Länkar till andra webbplatser. SCS kan då och då erbjuda länkar till andra webbplatser via våra Tjänster. Andra webbplatser kan även hänvisa till, visa reklam för eller erbjuda länkar till våra Tjänster. Däremot stöder vi inte och går heller inte i god för andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatsers integritetspolicys, praxis eller innehåll och frånskriver oss uttryckligen från varje påstående eller garanti som förekommer på sådana webbplatser. Vi friskriver oss allt skadeansvar rörande ditt bruk av och materialet på sådana webbplatser. Ditt besök på sådana webbplatser kan inledas genom att du klickar på en reklambild, genom ett länksamarbete eller genom en helt vanlig länk på någon av sidorna på SCS webbplats. De här webbplatserna kan skicka ut sina egna cookies eller samla in Personlig Information. Iaktta försiktighet när du besöker en extern webbplats. Du bör också vara medveten om att vi ibland tillåter tredje parter att erbjuda prenumerationer och registreringsbaserade tjänster på vår webbplats. SCS kan inte hållas ansvarigt för agerandet eller praxis hos tredje parter gällande Personlig Information eller annan information du kan ge dem, och du borde läsa den relevanta integritetspolicyn noggrant innan du ger Personlig Information till någon. 13. Godkännande av bearbetning av Personlig Information i USA. När Personlig Information eller annan information lämnas till oss är alla besökare, användare och mottagare av Tjänsten, alla kommunikationer, funktioner, Kampanjer eller varor och tjänster som är tillgängliga från eller genom Tjänsten, inklusive men ej begränsat till besökare och användare i medlemsstaterna i den Europeiska Unionen (om de är tillåtna att besöka och/eller använda någon av våra Tjänster), är fullt medvetna om och godkänner utan förbehåll insamlingen, underhållet, användandet, och behandlandet av sådan information i USA och/eller territorier eller länder utanför USA samt förstår och ger sitt godkännande, trots att vissa statliga myndigheter kan anse att skyddet av sådan information i USA inte är lika starkt som det som krävs i den Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion. 14. Radera eller ändra din Personliga Information. För alla Tjänster gäller att ändringar, tillägg och/eller borttagning av din Personliga Information eller annan information måste ges direkt till den Tjänst som den Personliga Informationen eller andra informationen har getts. Dessutom kan du göra ändringar, tillägg och/eller ta bort din Personliga Information i avdelningarna "Mitt konto" eller profil, i den berörda Tjänsten. Detta inkluderar ändringar av alla tillstånd och inställningar du har tidigare gjort. Om du har några svårigheter att utföra ändringarna, kan du skicka e-post till kundtjänsten via avdelningen "Support" i vår Tjänst. För att ändra personlig eller annan information som du har lämnat till en tredje part (inklusive en co-branded tredje part) måste du meddela detta direkt till den tredje parten såsom beskrivs i den här Integritetspolicyn. Detta eftersom deras integritetspolicys och inte våran, styr deras användande av din information, inklusive Personlig Information. Vi kommer inte att byta ut eller erbjuda sådana byten, tillägg och/eller borttagningar till någon annan part, inklusive våra koncernbolag. Ändringar i din Personliga Information via kundtjänsten eller avdelningarna "Mitt konto" eller profil påverkar endast den Personliga Informationen som rör just den Tjänsten. Om du har lämnat Personlig Information till fler än en Tjänst, måste du kontakta varje Tjänst separat för att ändra din Personliga Information i varje. Vi vill också påminna dig att för att få information om hur en tredje part behandlar eller använder din information, eller om du vill tillägga, ändra eller dra tillbaka information du lämnat till en tredje part inklusive en co-branded part, måste du meddela varje part direkt. I den utsträckning din Personliga Information inte längre är nödvändig enligt juridiska eller regelmässiga skäl, för intern granskning, arkivering, marknadsföring eller förteckning eller andra policys eller praxis, kommer vi, efter din begäran, att göra affärsmässigt rimliga ansträngningar att ta bort åtkomst till den från vår aktiva databas. Däremot har vi rätten att behålla backupkopior, arkiv, granskningsbara förteckningar samt förteckningar över borttagningar enligt lagar, regler eller enligt vår interna policy och krav. Detta gäller även om din Personliga Information inte längre finns tillgänglig i någon av våra aktiva databaser. Viss Personlig Information (t.ex. ålder, födelsedatum) får inte raderas eller ändras utan att vi kommer att begära att du (eller en förälder eller vårdnadshavare) kontaktar oss med bevis att ett misstag har gjorts när du lämnade sådan information. 15. Ändringar av vår Integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra den här Integritetspolicyn när som helst och fortlöpande. Därmed rekommenderar vi att du återkommer ofta för att se till att du har läst den aktuella Integritetspolicyns bestämmelser och är fortsatt medveten om de bestämmelser i den aktuella versionen av Integritetspolicyn som gäller för dig. Vid större ändringar av Integritetspolicyn kommer vi att ändra "Integritetspolicy"-länkarna i alla påverkade Tjänster till "Integritetspolicy uppdatera XX/XX/XXXX" i åtminstone 30 dagar. Varje ändring av integritetspolicyn kommer att träda i kraft direkt när den meddelas. Ditt fortsatta utnyttjande någon av våra Tjänster när denna policy har presenterats utgör ditt godtagande av, och åtagande att följa, alla ändringarna. 16. Definitioner. "Konto" hänvisar till ett konto som du har registrerat hos Tjänsten. "Erbjudanden" hänvisar till alla erbjudanden, verksamheter, aktiviteter samt Kampanjer som är associerade med eller tillgängliga på Webbplatsen och i Programvaran. Med "Personlig Information" syftar vi på personlig identifierbar information, som inkluderar med ej är begränsad till, e-postadress, namn, postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, utgångsdatum för kreditkortet samt annan säkerhets/identifikationsinformation. Med "Tjänst" eller "Tjänster" syftar vi på (i) Webbplatsen, (ii) Programvaran, (iii) Erbjudandena, samt (iv) alla uppdatering till Webbplatsen, Programvaran och Erbjudandena, allihop eller var för sig. Med "Webbplats" syftar vi på webbplatserna www.sonycreativesoftware.com https://www.sonycreativesoftware.com, www.acidplanet.com och alla andra webbplatser som finns på SCS som visar den här Integritetspolicyn, inklusive de webbplatser som hyser den här Integritetspolicyn och som är co-branded SCS och en tredje part eller ett koncernbolag. Med "Programvaran" syftar vi på alla varumärkesskyddade programvaror, program, och uppdateringar som vi tillhandahåller eller som görs tillgängliga av oss att användas tillsammans med en eller flera av våra Tjänster. När du laddar ner Programvaror till och/eller installerar dessa på din hårddisk och/eller på trådlös eller mobil utrustning, godtar du att uppdateringar och säkerhetskomponenter som gör det möjligt att skydda, strömma, komma åt och/eller använda digitala filer endast inträffar enligt våra Användarvillkor (inklusive eventuell slutanvändarlicens) och regler uppsatta av oss, licenstagare eller ägare av innehållsrättigheter kan installeras, ominstalleras, samt uppdateras på din PC, eller din registrerade trådlösa eller mobila utrustning automatiskt och utan specifika meddelanden. 17. Frågor. Om du har några frågor eller kommentarer om den här Integritetspolicyn eller någon aspekt av vår insamling, behandling, lagring eller användning av din Personliga Information eller annan information lagrad hos SCS, skicka då brev eller e-post till oss på (när du skickar e-post, om du är registrerad vid någon av våra Tjänster, ange då i ditt e-postmeddelande vilka Tjänster du är registrerad vid): Sony Creative Software Inc. 8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562 Du kan också kontakta oss genom att följa instruktionerna för e-post på webben på: https://www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo © 2007 Sony Creative Software Inc. Med ensamrätt.